گروه برنامه ریزی نیروی انسانی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 


 

 

 گروه برنامه ریزی نیروی انسانی در سال 1387، با هدف برآورد و پیش بینی نیازهای واقعی نيروي انساني با توجه به شاخص های موجود و موردتایید وزارت متبوع در حوزه مدیریت سرمایه انسانی ایجاد گردید. در سال 92 بمنظور افزایش اثربخشی و رعایت عدالت در توزیع عادلانه نیروی انسانی موردنیاز واحدها سامانه برنامه‌ريزي نيروي انساني راه‌اندازي شد. هر واحد بصورت ماهانه (از 20 لغايت 25 هر ماه) درخواست نيروي انساني مورد نياز خود را  در سامانه ثبت و سپس پس از تأييد مدير واحد به گروه برنامه‌ريزي ارجاع می دهد و پس از بررسی درخواست ها در گروه برنامه ریزی در صورت تایید کمبود نیرو ، درخواست مربوطه با اعلام تعداد نیروی موردنیاز واقعی جهت تامین و بکارگیری نیرو به اداره تأمين و توزيع نيروي انساني ارجاع و از آن طريق نيروي مورد نياز به واحد معرفي مي‌شود. این فرایند از سال 97 از طریق سامانه کشوری رشد و بصورت فصلی (از یکم لغايت پنجم آخرین ماه هر فصل) آماده ارائه خدمت می باشد.

وظایف گروه

  • 1- برنامه­ ریزی نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد براساس اهداف،طرح­ها و سیاست­های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • 2 - بررسی و عارضه یابی وضعیت نظام منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و شناسايي مشكلات و تنگناها و ارائه پيشنهادها، راهكارها و توصيه‌هاي علمي و عملي در جهت رفع يا تقليل آنها
  • 3 - الگوبرداری از تجربیات سایر شرکتها، سازمانها و نهاد هاي داخلی و خارجی در حوزه برنامه ریزی منابع انسانی و انعکاس آن به مسئولین مربوطه 
  • 4 - تجزيه و تحليل و بررسي روند تغییرات تعداد کارکنان شاغل شامل بازخريدي، انفصال‌، ماموريت،‌ انتقال و فوت و تهيه گزارشات مربوطه
  • 5 - تهيه آمار و گزارشات تحليلي و مقايسه اي از عملکرد واحد به صورت ادواری(ماهيانه، فصلي و ساليانه) و ارائه به مسئولین مافوق
  • 6 - همكاري بین بخشی با سایر واحدهای مدیریت سرمایه انسانی در امر تهیه و تدوین برنامه و طرحهای راهبردی در جهت توانمند سازی منابع انسانی