ليست شماره تلفنهاي مديريت سرمایه انسانی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

ليست شماره تلفنهاي مديريت سرمايه انساني

مراجعین خارج از شهرک دانش و سلامت با اضافه نمودن 3804 به ابتدای خط داخلی می توانند به طور مستقیم با واحد مربوطه تماس بگیرند.


نام واحد نام و نام خانوادگی کارکنان شماره تلفن داخلی شماره تلفن مستقیم   شمار اتاق 
مدیر سرمایه انسانی آقای دکتر ریحانی  9012 - 217
دفتر مدیریت سرمایه انسانی

آقای گوارشکی-آقای تحقیقی

9012 38796240 
فکس 38796241
218
معاون مدیر سرمایه انسانی  علی احمدزاده خادمی  9009    219
گروه برنامه ریزی نیروی انسانی آقای حنیف اسدی 9280 38763913 221
     

اداره تامين و توزيع نبروي انساني

       
اداره تامين و توزيع نبروي انساني_واحد طرح و لایحه خانم جمالی  9296 38049292
38049296
213
خانم مشعلی 9292
خانم حکیم 9292
خانم قلیان 9292
خانم فرد خالقی  9292
اداره تامين و توزيع نبروي انساني_امور استخدام  آقای منصوری کیا 9297 38798063 214
خانم شیبانی  9290
خانم هادی  9290
خانم حبیب زاده  9290
خانم وحیدی 9290
آقای فرداد  9290
اداره تامين و توزيع نبروي انساني_واحد نقل و انتقالات خانم تکتم صمدی   38797254 216
خانم حسن پور  
خانم سکینه صمدی   
خانم جلالی 9286
خانم مشتاقی اخلاقی 9304
واحد فناوری اطلاعات خانم ضیاء  9275 38763951 222
خانم سوداگر 9274
خانم کرمی 9276
اداره دیده بانی منابع انسانی   - 38796219 215
خانم نفیسه عین افشار -
خانم شهرزاد شوقی -
خانم نیره پناهنده -
اداره بازنشستگی  آقای ناصری 9320 38793953 209
آقای کاویانی 9323
  -
خانم هنرور -
خانم سالاری  9330
اداره حقوق و دستمزد  آقای قیاسی 9300 38796220  216

 

خانم ضیافتی 9286    38793694
خانم فریمانی 9304 
خانم ارم 9304
خانم امیری پور 9282        
خانم پیچاقساز  9282
خانم عبدالهیان   
کارگزینی ستاد  آقای سالاری  9317 38761023 204
خانم سرایی 9317
آقای حاتمی کیا 9324
خانم الهی 9331
خانم دانایی 9315 38760386
خانم عباس زاده 9314
خانم میرزایی 9316
خانم سیادتی 9314
خانم دائمی 9316
اداره ارزشیابی اقای جعفری 9307 38760484 202
خانم شفیقی
خانم یاقوتی
خانم کاظمی 
اداره اموزش و توسعه کارکنان  آقای ترک چین  - 38797267 208
    - 207
خانم طباطبائی  9309
خانم محمدپور 9321
خانم غفاری  9318
خانم کیخا  9309
اقای ربانی 9319