ليست شماره تلفنهاي مديريت سرمایه انسانی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

ليست شماره تلفنهاي مديريت سرمايه انساني

مراجعین خارج از شهرک دانش و سلامت با اضافه نمودن 3804 به ابتدای خط داخلی می توانند به طور مستقیم با واحد مربوطه تماس بگیرند.


نام واحد نام و نام خانوادگی کارکنان شماره تلفن داخلی شماره تلفن مستقیم   شمار اتاق 
مدیر سرمایه انسانی آقای دکتر ریحانی  38049012 - 217
دفتر مدیریت سرمایه انسانی آقای گوارشکی-آقای تحقیقی 38049012 38796240  218
فکس 38796241
معاون مدیر سرمایه انسانی آقای علی احمدزاده خادمی 38049410    219
گروه برنامه ریزی نیروی انسانی آقای حنیف اسدی 38049280 38763919 221
آقای کمال صبور 38049279
خانم معتمدی 38049279
اداره تامين و توزيع نبروي انساني_واحد طرح و لایحه خانم جمالی  38049296 38798460 213
خانم مشعلی 38049292
خانم مرادی 38049292
خانم قلیان 38049292
خانم رحمانی 38049292
اداره تامين و توزيع نبروي انساني_امور استخدام  آقای منصوری کیا 38049290 38798063 214
خانم شیبانی  38049290
خانم فتحی 38049290
آقای پیرزاده 38049290
آقای صارمی 38049290
خانم وحیدی 38049290
آقای فرداد  38049290
اداره تامين و توزيع نبروي انساني_واحد نقل و انتقالات خانم صمدی - 38797254 216
خانم حسن پور -
خانم  صمدی  -
خانم شوقی 38049284
خانم جلالی 38049286
خانم مشتاقی اخلاقی 38049304
واحد فناوری اطلاعات خانم ضیاء  38049275 38763951 222
خانم سوداگر 38049274
خانم کرمی 38049276
اداره دیده بانی منابع انسانی خانم  پناهنده - 38796219 215
خانم نفیسه عین افشار -
خانم هادی -
اداره بازنشستگی  آقای ناصری 38049323 38793953 209
آقای کاویانی -
خانم حلمی 38049326
خانم هنرور -
خانم رضوانی 38049326
خانم سالاری  38049330
اداره حقوق و دستمزد  آقای قیاسی 38049300 38796220 
38793694
203
خانم ضیافتی 38049309
خانم شادلو 38049309
خانم فریمانی 38049310
خانم ارم 38049310
خانم عبدالهیان 38049444 
خانم امیری پور-واحد حضور و غیاب 38049285 38049285    
خانم پیچاقساز-واحد حضور و غیاب 38049285
کارگزینی ستاد  آقای سالاری  38049317 38761023
38760386
204
خانم سرایی 38049317
آقای حاتمی کیا 38049324
خانم الهی 38049331
خانم دانایی 38049315
خانم عباس زاده 38049314
خانم میرزایی 38049316
خانم سیادتی 38049314
خانم دائمی 38049316
اداره ارزشیابی اقای جعفری 38049307 38760484 202
خانم شفیقی
خانم یاقوتی
خانم کاظمی 
اداره اموزش و توسعه کارکنان  آقای ترک چین  - 38797267 208
خانم طباطبائی  38049595   207
خانم محمدپور 38049321
خانم غفاری  38049318
خانم کیخا  38049311
خانم تقدم 38049312
خانم کیکاووسی 38049311
اقای ربانی 38049319