مدیر سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ارائه خدمات الکترونیکی به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدیر سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ارائه خدمات الکترونیکی به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

 

مدیر سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ارائه خدمات الکترونیکی به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

دکتر عبداله ریحانی یساولی ضمن تبریک دهه مبارک کرامت به همه همکاران محترم , با اشاره به نامه شماره 12610/99/800 مورخ 8/4/99 مدیر کل محترم سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت سازمان یاد شده در راستای ارائه خدمات غیر حضوری به بیمه شدگان محترم, امکان ثبت درخواست و اعلام سوابق بیمه جهت ارائه به سازمان ها و موسسات را فراهم نموده است.

لذا همکاران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی می توانند جهت دریافت و مشاهده سوابق بیمه خود، به منظور انجام امور اداری از قبیل احتساب سنوات، تجربه و .... بدون نیاز به مراجعه به سازمان مذکور و صرفا از طریق درگاه خدمات الکترونیکی به آدرس https://eservices.tamin.ir خدمات مورد نظر خود را دریافت نمایند.