اطلاعیه مهم در خصوص سامانه نقل و انتقالات دانشگاه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

اطلاعیه مهم در خصوص سامانه نقل و انتقالات دانشگاه

 

به اطلاع همکاران محترم می‌رساند: با توجه به بخشنامه شماره 11016/99 مورخ 17/1/99 مدیر محترم سرمایه انسانی دانشگاه، از تاریخ 1/2/99، کلیه درخواست‌های نقل و انتقال کارکنان محترم دانشگاه، اعم از جابجایی میان واحدهای تابعه و یا جابجایی بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، صرفاً از طریق سامانه نقل و انتقالات کشوری به آدرس ذیل، بررسی، پیگیری و انجام گردد. شایان ذکر است برابر مفاد این بخشنامه، با توجه به غیر فعال نمودن سامانه نقل و انتقالات دانشگاه از تاریخ فوق الذکر، از ابتدای اردیبهشت ماه جاری، صرفاً درخواست‌های واصله از طریق سامانه نقل و انتقالات کشوری قابل بررسی و پیگیری خواهد بود.

شایان ذکر است مراتب پیشگفت، در خصوص نیروهای محترم مشمول قرارداد تبصره 1 ماده 32 اجرایی نبوده و درخواست جابجایی نیروهای مورد اشاره ، طبق رویه جاری (مکاتبه از طریق اتوماسیون اداری) بررسی خواهدشد.

آدرس سامانه نقل و انتقالات کشوری : سایت دانشگاه / بخش خدمات الکترونیکی کارکنان /سامانه نقل و انتقالات

hrm.mums.ac.ir