آموزش صوتی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ردیف

مـوضــوع

سخنـرانی

 

1

سبک زندگي اسلامي ايراني (ارائه الگوهاي صحيح زندگي)

 جناب آقای دکتر موسوی

فایل 1  ،  فایل 2 ،   فایل3 ،   فایل 4 ،   فایل 5

 2

سبک زندگي اسلامي ايراني (جایگاه محبت و احترام در استحکام خانواده )

 جناب آقای داوودی نژاد

فایل
3

خانواده سالم و موفق(آسيب هاي فضاي مجازي بر دختران)

جناب آقای عرفانی

 فایل

 4

خانواده سالم و موفق(چگونه براي فرزندان خود مادر خوبي باشيم؟)

 جناب آقای صادقیان

 فایل
5

مدیریت تعارض و کار با افراد دشوار

 جناب آقای حسامی

 فایل 1        فایل 2
6

فرهنگ و تحول سازمانی

 

 فایل 1        فایل 2
7

آداب و معاشرت در خانواده

 

 فایل 1        فایل 2
8

مدیریت هزینه و منابع با رویکرد اقتصاد مقاومتی

جناب آقای دکتر یوسفی

 فایل
9

آشنایی با حقوق اداری (95/08/22)

جناب آقای خیابانی

 فایل
10

آشنایی با حقوق اداری (95/08/22)

جناب آقای خدادادی

  فایل
11

آسیب های فضای مجازی بر خانواده

جناب آقای صادقیان

  فایل
12

 نقش اخلاق و مهرورزی در خانواده (95/09/28)

 جناب آقای موسوی
  فایل 1         فایل 2
13

گواهی فوت 

  فایل 1   فایل 2