آموزش تصويري

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ردیف

مــوضــوع

1

نحوه گذاشتن ایروی  

فایل

2

اینتوباسیون و روش لوله گذاری

 فایل 1، فایل 2 ، فایل 3 ،  فایل 4،  فایل 5،  فایل 6،  فایل 7،  فایل 8، فایل 9، فایل 10

3

نحوه ارزیابی اولیه و ارزیابی صحنه

فایل

4

نحوه بی حرکت سازی مصدوم ترومایی

 فایل

5

معاینه نبض اندام تحتانی

 فایل

 6

 فشارخون و عوارض آن

فایل

7

نحوه انجام آنژیوگرافی و استنت گذاری

 فایل

8

آموزش نحوه گرفتنiv line

 فایل 1، فایل 2 ، فایل 3 ،  فایل 4

 9

آموزش نحوه بخیه زدن(95/06/23)
 فایل 1، فایل 2
فایل 3
 فایل 4

10

پانسمان

 فایل

11

راههای جلوگیری از هپاتیت95/08/06)

 فایل