برگزاری جلسه کمیته حضور و غیاب دانشگاه

مدیر سرمایه انسانی دانشگاه از برگزاری اولین جلسه کمیته حضور و غیاب دانشگاه در سال 97 خبر داد. دکتر عبداله ریحانی یساولی با اشاره به اهمیت بازنگری در فرایند جاری حضور و غیاب کارکنان افزود: ‌در این جلسه اعضاء کمیته، گزارشی از وضعیت فرایند فعلی و همچنین مشکلات موجود در سیستم حضور و غیاب واحدهای تحت پوشش دانشگاه ارائه و مقرر گردید در جلسه آتی،  راه کار‌های پیشنهادی مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.وی افزود: کمیته مذکور با هدف پیگیری موارد مورد نظر مدیران دانشگاه در زمینه حضور و غیاب، از قبیل آسیب شناسی مشکلات موجود،‌ ساده سازی نحوه استفاده از قابلیت‌های نرم افزار‌های مربوطه، ارتقاء و هوشمند سازی سیستم‌های فعلی و بررسی و پیگیری امکان استفاده از نرم افزار‌های تخصصی، با محوریت مدیریت سرمایه انسانی تشکیل و جهت تحقق اهداف، مقرر شده جلسات بصورت منظم و مستمر برگزار گردد.شایان ذکر است با ابلاغ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، همکارانی از حوزه‌های مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات‌، مدیریت حراست و مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات، همچنین مدیریت سرمایه انسانی بعنوان اعضاء کمیته حضور و غیاب دانشگاه تعیین گردیده اند.

                                                            


بازديدكنندگان

امروز: 4071
ديروز:6616
اين هفته: 10687
هفته‌ي گذشته: 44129
اين ماه: 61894
ماه گذشته: 55969
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1