برگزاری نشست نمایندگان دانشگاه ها و دانشکده‌های علوم پزشکی قطب 9 کشور

مدیر سرمایه انسانی دانشگاه از برگزاری نشت هم اندیشی میان نمایندگان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی قطب 9 کشور در دانشگاه خبر داد. عبداله ریحانی یساولی در این جلسه  که در محل سالن کارشناسان مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه  برگزار شد، موارد مرتبط با آزمون‌های استخدامی‌ بویژه آزمون اخیر بررسی و حاضران به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص مسائل مربوطه از قبیل ایجاد وحدت رویه در نحوه اعلام نتایج، شیوه بررسی مدارک پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ‌اخیر و همچنین راه‌کارهای افزایش سرعت و صحت فرایند فعلی ‌پرداختند. شایان ذکر است با توجه انتصاب رئیس اداره تامین و توزیع نیروی انسانی دانشگاه بعنوان نماینده وزارت متبوع در‌ دانشگاه‌ها و دانشکده‌‌های علوم پزشکی قطب 9 کشور در زمینه موضوعات مرتبط با استخدام نیروی انسانی، برنامه‌ریزی و هماهنگی برگزاری جلسات مشابه در دستور کار حوزه مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه قرار گرفته است.

بازديدكنندگان

امروز: 2942
ديروز:4458
اين هفته: 7400
اين ماه: 7400
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1