انتصاب مدير توسعه سازمان

 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی این دانشگاه را منصوب کرد.

 

 دکتر سید محمد حسین بحرینی در این حکم عبدالله ریحانی یساولی را به عنوان مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منصوب نموده است.

در این حکم اظهار امیدواری شده است، با استعانت از خداوند متعال و در سالی که طبق فرموده مقام معظم رهبری مزین بنام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گردیده با سر لوحه قرار دادن رهنمود فوق و با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات قانونی، سیاستهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، بهره گیری از توان علمی و تجربه همکاران و استفاده از ظرفیت های موجود دانشگاه در انجام وظیفه محوله موفق و موید باشید.


بازديدكنندگان

امروز: 2965
ديروز:4458
اين هفته: 7423
اين ماه: 7423
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1