ليست شماره تلفنهاي مديريت توسعه

 

ليست شماره تلفنهاي مديريت سرمايه انساني

نام واحد

نام مسئول

شماره اتاق

تلفن مستقيم

تلفن داخلي

 

دفتر مديريت توسعه

آقاي گوارشكي

218

38796240

9012

 38796241-فاكس

معاون مدير توسعه

آقاي آل شيخ   38796240

9009

 

معاون مدير توسعه

آقاي طبسي

211

38796231

9325

 

اداره تامين و توزيع نيروي انساني

آقاي قياسي

220

38796220

9300

  ارتباط با واحد

واحد استخدام

خانم احمد نژاد

214

38798063

9289

  ارتباط با واحد

واحد طرح و لايحه

آقاي منصوري كيا

215

38798460

9292

  ارتباط با واحد

واحد نقل و انتقالات

خانم صمدي

221

 

9284

  ارتباط با واحد

گروه برنامه ريزي  

خانم تقدم

216

 

9279

 ارتباط با واحد

گروه رايانه

خانم ضياء

222

 38049276

9275

  ارتباط با واحد

اداره بازنشستگي

آقاي صابري

202

38793953

9307

  ارتباط با واحد

اداره حقوق و دستمزد

آقاي ناصري

203

38793694

9310

  ارتباط با واحد

اداره كارگزيني ستاد

آقاي زمان زاده

204

38760386

9313

 ارتباط با واحد 

اداره ارزشيابي

آقاي جعفري

205

38760484

9315

  ارتباط با واحد

گروه طبقه بندي

آقاي احمدزاده

206

38760501

9287

  ارتباط با واحد

گروه آموزش

آقاي ترك چين

208


9319

 ارتباط با واحد

بازديدكنندگان

امروز: 139
ديروز:8556
اين هفته: 8695
هفته‌ي گذشته: 41977
اين ماه: 50672
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1