فرآيند هاي آموزش


 

نيازسنجي شغلي و  طراحي دوره آموزشي

01-10131

 

نياز سنجي شاغل و  طراحي دوره آموزشي

02-10131

 

برنامه ريزي كلان آموزشي

03-10131

 

اجراي دوره آموزشي حضوري

04-10131

 

اجراي دوره آموزشي مجازي

05-10131

 

اجراي دوره آموزشي غير حضوري
 
 

06-10131

 

ارزشيابي دوره

07-10131

 

بازديدكنندگان

امروز: 165
ديروز:8556
اين هفته: 8721
هفته‌ي گذشته: 41977
اين ماه: 50698
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1