فرآيندهاي استخدام

 

 
 

 

 

نيازسنجي و اولويت بندي نيروي انساني
01-10111
 

 

برنامه ريزي و اجراي آزمون استخدامي
02-10111

 

انجام امور مربوط به پذيرفته شدگان آزمون

03-10111

 

صدور ابلاغ شروع به طرح مشمولين ضريب k
04-10111

 

صدور گواهي پايان  طرح مشمولين ضريب K
05-10111

 

صدور ابلاغ بهورزان
  
06-10111

 

جذب نيروهاي تبصره 3-فردي
07-10111

 

جذب نيروهاي تبصره 3-گروهي
08-10111

 

استخدام موردي (خارج از نشر آگهي)
09-10111

 

تبديل وضع پيماني به رسمي آزمايشي
10-10111

 

تبديل وضع رسمي ازمايشي به قطعي
11-10111

 

 

 

 
 
 
 
 

بازديدكنندگان

امروز: 1043
ديروز:4990
اين هفته: 25540
هفته‌ي گذشته: 26528
اين ماه: 79446
ماه گذشته: 80527
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1