اداره آموزش و توسعه کارکنان

اخبار آموزش

اخبــــــــــــــار

تاریخ

 ثبت نام در دوره آموزشی

 طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، مقرر است، دوره ي آموزشي "اصول و فرآیند کار در دبیرخانهبه مدت 4 ساعت ویژه پرسنل متصدی امور دفتری دانشگاه برگزار گردد، لذا همکارانی که دوره مذکور را نیازسنجی نموده اند،مي توانند از روز دوشنبه مورخ 27/08/98 ساعت 12 جهت ثبت نام، به سامانه پيام اداره آموزش و توسعه کارکنان به آدرس http://empeducation.mums.ac.ir/payam_login.aspx مراجعه نمایند. 

 98/08/27

ثبت نام در دوره آموزشي عمومي (آشنايي بانظام ثبت تجربه وپيشنهادات)مشهد و طرقبه شاندیز 

طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، مقرر است دوره آموزشي عمومي آشنايي بانظام ثبت تجربه وپيشنهادات جهت همکاران رسمي , پيماني, آزمايشي, قراردادي برگزار گردد. لذا همکاران محترم مي توانند از ساعت  12 روز دوشنبه  27آبان ماه  نسبت به ثبت نام در دوره از طريق سامانه پيام به آدرس  http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_Login.aspx   لینک دوره هاي عمومي اقدام نمايند. 

98/08/27 

 ثبت نام در دوره آموزشی 

 طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، مقرر است، دوره آموزشي "اصول و فرآیند کار در دبیرخانه" به مدت 4 ساعت ویژه پرسنل متصدی امور دفتری دانشگاه برگزار گردد، لذا همکارانی که دوره مذکور را نیازسنجی نموده اند، مي توانند از ساعت 12 روز شنبه مورخ 18/08/98 جهت ثبت نام، به سامانه پيام اداره آموزش و توسعه کارکنان به آدرس http://empeducation.mums.ac.ir/payam_login.aspx مراجعه نمایند. 

 98/08/18

ثبت نام در دوره  آموزشی

طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، در نظر است  دوره  آموزشي " آموزش فنون اداری"  به مدت 4 ساعت  جهت پست های متصدی امور دفتری و مسئول دفتر با همکاری مرکز آموزشی، پژوهشی ودرمانی قائم(عج)  برگزار گردد، لذا همکاران مشمول  شرکت در دوره  مذکور مي توانند از روز سه شنبه مورخ 14/8/98 راس ساعت 10 جهت ثبت نام در یکی از دوره ها به سامانه پيام آموزش کارکنان  به آدرس tp://empeducation.mums.ac.ir/Payam_login.asp لینک دوره های مشترک اداری  مراجعه نمايند.

 98/08/13

 ثبت نام در دوره ی  آموزشی( ویژه حسابدار و کارشناس امور مالی)

 طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، مقرر است، دوره ي آموزشي " آشنايي  با مباحث بيمه تامين اجتماعي در اسناد مالي دانشگاه " به مدت 8 ساعت ویژه پرسنل محترم امور مالی دانشگاه برگزار گردد، لذا همکارانی که دوره مذکور را نیازسنجی نموده اند، مي توانند از روز یکشنبه مورخ 12/08/98 جهت ثبت نام در یکی از دوره ها، به سامانه پيام اداره آموزش و توسعه کارکنان به آدرس http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_login.aspx ليست دوره هاي مشترک اداري مراجعه نمايند.

 نکته مهم:به جهت جلوگیری از ثبت نام تمامی همکاران در یک دوره و پرهیز از اخلال در روند کاری و خدمت رسانی بهتر به همکاران و ارباب رجوع محترم، شرکت کنندگان می بایست قبل از ثبت نام، هماهنگی لازم با مدیر یا سرپرست بلافصل واحد محل خدمت خود بعمل آورند. 

 98/08/12

ثبت نام در دوره آموزشی

طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، مقرر است، دوره آموزشي تغییرات جدید اتوماسیون اداری به مدت 4 ساعت ویژه پرسنل متصدی امور دفتری شهر های مشهد، فریمان، سرخس، کلات، چناران و طرقبه و شاندیز برگزار گردد، لذا همکارانی که دوره مذکور را نیازسنجی نموده اند، مي توانند از روز یکشنبه مورخ 12/08/98 راس ساعت 13 جهت ثبت نام در یکی از دوره ها، به سامانه پيام اداره آموزش و توسعه کارکنان به آدرس http://empeducation.mums.ac.ir/payam_login.aspx  لینک دوره های مشترک اداری مراجعه نمایند.

نکته :برنامه ریزی اجرای دوره ها جهت  سایر حوزه ها در دست اقدام می باشد.

 98/08/12

اطلاعيه ثبت نام در سلسله همايش هاي خانواده سالم و موفق:

 طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، مقرر است دوره آموزشی عمومی همایش خانواده سالم و موفق"تاثير استحکام روابط والدين وفرزندان درکاهش آسيبهاي اجتماعي"ويژه همکاران محترمی که دارای فرزند می باشند (رسمي ، آزمايشي ، پيماني وقراردادي )"مشهد و طرقبه شانديز " در تالار ابن سینا برگزار گردد. لذا متقاضيان محترم مي توانند  از ساعت 10روز سه شنبه مورخ 30مهرماه نسبت به ثبت نام در دوره از طریق سامانه پیام به آدرس   http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_Login.aspx لینک دوره های عمومی اقدام نمايند.    

 98/07/29

 ثبت نام در دوره آموزشی عمومی

 با عنایت به برنامه ريزي هاي صورت گرفته و با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مقرر است، دوره ي آموزشي عمومی "تغییر و تحول و موانع آن(در مسیر موفقیت)" ویژه کلیه پرسنل مشمول آموزش(باستثناء مشاغل کارگری) از طریق سامانه آموزش مجازی کارکنان(سامک) و به صورت محتوی سازی برگزار گردد، لذا همکاران محترم مي توانند از تاریخ 24/07/98 جهت ثبت نام به سامانه پيام آموزش کارکنان به آدرس http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_login.aspx   قسمت دوره هاي عمومی مراجعه نمايند  .

  توجه:

 زمان شروع دوره راس ساعت 13 مورخ 26 آبانماه 98 از طریق سامانه آموزش مجازی کارکنان(سامک) می باشد. 

 98/07/24

اعلام نتایج آزمون توجیهی بدوخدمت

به اطلاع همکاران محترم شرکت کننده در آزمون توجیهی بدو خدمت می رساند که نتایج آزمون مذکور از ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 23/07/98 اعلام خواهد شد .همکاران محترم می توانند با مراجعه به سامانه دوره توجیهی بدوخدمت به آدرس http://emp.mums.ac.ir/Amozesh/Register/Index.aspx  از  نتایج آزمون مطلع شده و در صورت کسب حد نصاب نمره قبولی (60%) نسبت به تکمیل فرم گزارش شناخت خود (به صورت الکترونیکی ) اقدام نمایند.

نکته : عدم تکمیل فرم گزارش شناخت به منزله عدم اعتبار نمره قبولی و لغو قبولیست و مستلزم شرکت مجدد در آزمون می باشد.

 98/07/22

 ثبت نام در دوره ی  آموزشی

 طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، مقرر است، دوره ي آموزشي " چگونگی ارسال و انجام مکاتبات حقوقی" به مدت 4 ساعت ویژه پرسنل متصدی امور دفتری دانشگاه برگزار گردد، لذا همکارانی که دوره مذکور را نیازسنجی نموده اند، مي توانند از روز یکشنبه مورخ 14/07/98 جهت ثبت نام، به سامانه پيام اداره آموزش و توسعه کارکنان به آدرس http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_login.aspx  مراجعه نمايند. 

 98/07/13

ثبت نام در دوره آموزشي عمومي (نقش تغذیه و ورزش در سلامت خانواده )مشهد و طرقبه شاندیز 

طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، مقرر است دوره آموزشي عمومي نقش تغذیه و ورزش در سلامت خانواده جهت همکاران رسمي , پيماني, آزمايشي, قراردادي برگزار گردد. لذا همکاران محترم مي توانند از ساعت  12 روز شنبه 13مهرماه  نسبت به ثبت نام در دوره از طريق سامانه پيام به آدرس  http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_Login.aspx   لینک دوره هاي عمومي اقدام نمايند. 

 98/07/13

 ثبت نام در دوره آموزشي عمومي (تأثير ورزش و تمرينات اصلاحي در پيشگيري از مشکلات عضلاني-اسکلتي)مشهد و طرقبه شاندیز 

 طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، مقرر است دوره آموزشي عمومي تأثير ورزش و تمرينات اصلاحي در پيشگيري از مشکلات عضلاني-اسکلتي جهت همکاران رسمي , پيماني, آزمايشي, قراردادي برگزار گردد. لذا همکاران محترم مي توانند از ساعت  8 روز چهارشنبه 10مهرماه  نسبت به ثبت نام در دوره از طريق سامانه پيام به آدرس  http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_Login.aspx   لینک دوره هاي عمومي اقدام نمايند.  

 98/07/09

قابل توجه همکاران محترم :

طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، مقرر است دوره آموزشي عمومي با عنوان "توانمندی و شادمانی"ویژه همکاران رسمی،آزمایشی، پیمانی وقراردادی شاغل در شهرک دانش وسلامت برگزار گردد. لذا همکاران محترم مي توانند جهت ثبت نام در دوره مذکور از تاریخ 07/07/98بامراجعه به سامانه پيام به آدرس  http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_Login.aspx   لینک دوره هاي عمومي نسبت به ثبت نام در دوره اقدام نمايند. 

 

98/07/07

 قابل توجه همکاران محترم ثبت نام کننده در دوره توجیهی بدو خدمت

  همکارانی  که در دوره توجیهی بدوخدمت کارکنان ثبت نام نموده اند می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از روز یکشنبه مورخ 07/07/98 ساعت 13 به  آدرس http://emp.mums.ac.ir/Amozesh/Register/Index.aspx  مراجعه نمایند.

 توجه :: بهمراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون و کارت شناسایی معتبر جهت ورود به آزمون الزامی می باشد.

  آزمون مذکور راس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 12/07/98 بطور همزمان در حوزه های امتحانی مشهد –-کاشمر-قوچان –سرخس – خواف -تایباد-بردسکن -درگز برگزار خواهدشد . 

 98/07/07

قابل توجه مدیران محترم

با توجه به هماهنگی هاي صورت گرفته، مقرر است دوره آموزشي بهبود مدیریت با عنوان "استعدادیابی و مدیریت آن در سازمانويژه مدیران محترم پایه و میانی در تاریخ 09/07/98 از ساعت 15 لغایت 19 در محل سالن هاشمی نژاد بیمارستان امام رضا (ع) برگزار گردد. لذا همکاران محترم مي توانند از طريق سامانه پيام به آدرس الکترونيکي   http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_login.aspx لينک دوره هاي بهبود مدیریت، نسبت به  ثبت نام در این دوره اقدام نمايند.

 98/07/03

قابل توجه مدیران محترم: 

 با توجه به هماهنگی هاي صورت گرفته، مقرر است دوره آموزشي بهبود مدیریت با عنوان "آشنایی با مهارت های پایه کوچینگ"  ويژه مدیران محترم پایه و میانی  در تاریخ 08/07/98 از ساعت 15 لغایت 19 در محل سالن هاشمی نژاد بیمارستان امام رضا (ع) برگزار گردد. لذا همکاران محترم مي توانند از طريق سامانه پيام به آدرس الکترونيکي   http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_login.aspx لينک دوره هاي بهبود مدیریت، نسبت به  ثبت نام در این دوره اقدام نمايند.

نکته :

همراه داشتن پرینت فایل "آموزش کوچینگ" الزامی است.لینک دانلود http://hrm.mums.ac.ir/images/hrm/ghafarif256/file/maghale/ketab%20mazhol.pdf

 98/07/03

 قابل توجه مدیران محترم 

با توجه به هماهنگی هاي صورت گرفته، مقرر است دوره آموزشي بهبود مدیریت با عنوان "استعدادیابی و مدیریت آن در سازمانويژه مدیران محترم پایه و میانی در تاریخ 01/07/98 از ساعت 15 لغایت 19 در محل سالن امام رضا (ع) دانشکده پزشکی برگزار گردد. لذا همکاران محترم مي توانند از طريق سامانه پيام به آدرس الکترونيکي   http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_login.aspx لينک دوره هاي بهبود مدیریت، نسبت به  ثبت نام در این دوره اقدام نمايند.

98/06/25 

قابل توجه مدیران محترم

با توجه به هماهنگی هاي صورت گرفته، مقرر است دوره آموزشي بهبود مدیریت با عنوان "آشنایی با مهارت های پایه کوچینگويژه مدیران محترم میانی و مدیران محترم پایه ستادی در تاریخ 27/06/98 از ساعت 15 لغایت 19 در محل سالن شورای یک دانشکده پزشکی برگزار گردد. لذا همکاران محترم مي توانند از طريق سامانه پيام به آدرس الکترونيکي   http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_login.aspx لينک دوره هاي بهبود مدیریت، نسبت به  ثبت نام در این دوره اقدام نمايند.

 98/06/25

قابل توجه همکاران محترم ثبت نام کننده در دوره احکام

آزمون احکام از روز سه شنبه مورخ 17 اردیبهشت تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 139/02/21 در دسترس فراگیران خواهد بود .

نکته : زمان برگزاری آزمون سایر دوره های عمومی (آشنايي با مفاهيم نهج البلاغه،سبک زندگي قرآني،مفاهيم صحيفه سجاديه) متعاقباً اعلام خواهد شد.

98/02/16

 قابل توجه همکاران محترم

  به مناسبت شروع بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت (ع) دانشگاه های علوم پزشکی کشور، در نظر است ،دوره  آموزشياحکام ، مفاهیم  نهج البلاغه، سبک زندگی قرآنی ، مفاهیم  صحیفه سجادیه"ویژه سال 1398 (همکاران محترم رسمی -پیمانی -آزمایشی قراردادی( با همکاری اداره توسعه فعالیت های قرآن و عترت (ع) مدیریت فرهنگی دانشگاه  به صورت محتواسازی  برگزار  گردد.لذا همکاران محترم می توانند از ساعت 10 صبح مورخ 7/12/97  از طریق سامانه پیام لینک دوره های عمومی نسبت به ثبت نام در دوره مذکور اقدام نمایند.  

  لازم به ذکر است همکاران محترم  جهت آزمون می بایست از تاریخ 7/12/97 لغایت 28/12/97 به سایت http://quran.behdasht.gov.ir  مراجعه و در جشنواره یکی از رشته های مذکور را انتخاب نموده  و در روز 27 فروردین ماه 98 در جلسه حضوری آزمون نیز شرکت نمایند تا در دوره مذکور ثبت گردد.

 بدیهی است در صورت عدم ثبت نام در سامانه پیام و جشنواره ،ساعت آموزشی دوره مذکور محاسبه نخواهد گردید.

 ( راهنمایی: جهت ثبت نام در جشنواره ابتدا وارد لینک مذکور گردیده ، عضویت در سایت را انجام داده و بعد از نمایش " عضویت با موفقیت انجام شد" از طریق یوزر و پسورد وارد شده ، جهت ثبت نام در رشته مورد علاقه اقدام نمایند.)

 در صورت هرگونه ابهام با شماره  38823260 داخلی 375    و 373 تماس حاصل نمایید. 

 97/12/05

آرشیو خبر

 

 

ضوابط آموزشی  

ضوابط و شرایط اعزام کارکنان به دوره های آموزشی 

بخشنامه عدم برگزاری دوره های آموزشی بدون مجوز سال 1397

بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان سال 1398

بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان سال 1397

بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان سال 1396

بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان سال 1395

بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان سال 1394

بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان سال 1393

بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان سال 1391

بخشنامه  برگزاری  دوره عمومی شنا و آمادگی جسمانی در شهرستانها

بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص مجوز برگزاری دوره های آموزشی

بخشنامه نحوه استرداد هزینه دوره های آموزشی در موسسات طرف قرارداد

 دستورالعمل اجرایی نیازسنجی و طراحی دور ه های آموزشی سال 97

 دستورالعمل اجرایی  نحوه برگزاری دوره های غیرحضوری 

دستورالعمل اجرایی نیازسنجی و طراحی دوره های آموزشی سال 96

دستورالعمل اجرایی نیازسنجی و طراحی دوره های آموزشی سال 95

دستورالعمل اجرایی نیازسنجی و طراحی دوره های آموزشی سال 94

دستورالعمل اجرایی نیازسنجی و طراحی دوره های آموزشی 93

آئین نامه جدید نظام آموزش کارکنان

ضوابط اجرایی نظام آموزش کارکنان

ضوابط اجرایی وب سایت آموزش

شرایط شرکت در دوره های بهبود مدیریت

ضوابط برگزاری دوره های غیرحضوری مجازی

ضوابط پرداخت حق التدریس مدرسان و طراحی دوره های آموزشی سال 1393

ضوابط اجرایی نیازسنجی آموزشی سال 1392

شماره مجوزهای دوره های آموزشی دانشگاه

فوق العاده ماموریت روزانه کارکنان

 

 

اسلایدها و کلیپ آموزشی

فایلهای تصویری

فایلهای صوتی

منابع دوره های آموزشی 

 

    

 

رابطین آموزش

رابطین آموزش

 

موسسات طرف قرارداد

هیچگونه موسسه و شرکت آموزشی در حال حاضر طرف قرارداد با دانشگاه نمی باشد. 

 

 

 

 

بازديدكنندگان

امروز: 1142
ديروز:4990
اين هفته: 25639
هفته‌ي گذشته: 26528
اين ماه: 79545
ماه گذشته: 80527
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1