اداره آموزش و توسعه کارکنان

اخبار آموزش

اخبــــــــــــــار

تاریخ

 ثبت نام در دوره ی  آموزشی: ( ویژه حسابدار و کارشناس امور مالی)

 طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، مقرر است، دوره ي آموزشي " نحوه تهيه و تنظيم حسابها و تفريغ بودجه دانشگاه بر اساس استانداردهاي عمومي"  به مدت 4 ساعت ویژه پرسنل محترم امور مالی دانشگاه برگزار گردد، لذا همکارانی که دوره مذکور را نیازسنجی نموده اند، مي توانند از ساعت 09 روز دوشنبه مورخ 19/09/97 جهت ثبت نام به سامانه پيام اداره آموزش به آدرس http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_login.aspx   ليست دوره هاي مشترک اداري مراجعه نمايند. 

نکته مهم: شرکت در دوره های آموزشی در ساعت موظف کاری مستلزم اخذ ماموریت، تائید و موافقت مدیر یا سرپرست بلافصل واحد محل خدمت می باشد.  

 97/09/19

  ثبت نام در دوره همايش هاي خانواده سالم و موفق ویژه شهرستان فریمان : 

مقرر است دوره آموزشی خانواده سالم و موفق با موضوع (ارتباط موثر با خانواده )   ويژه پرسنل محترم  رسمي ، آزمايشي ، پيماني وقراردادي(شهرستان فریمان )در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردد. لذا متقاضيان محترم مي توانند جهت ثبت نام به سامانه پيام به آدرس   http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_Login.aspx لیست دوره های عمومی مراجعه نمايند.  

 97/09/18

ثبت نام در دوره ی آموزشی تخصصي قرائت قرآن کريم (مقدماتي1) 

مقرر است دوره آموزشی عمومي "قرائت قرآن کريم (مقدماتي1) "(آقایان) ویژه همکاران رسمی ،پیمانی ،آزمایشی ، قراردادی توسط مديريت فرهنگي دانشگاه برگزار گردد . لذا همکاران محترم مي توانند  از ساعت 10 روز چهارشنبه 14 آذر ماه نسبت به ثبت نام در دوره از طريق سامانه پيام  به آدرس http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_login.aspx لينک دوره هاي عمومي اقدام نمايند . 

 97/09/13

 اطلاعيه ثبت نام در دوره   " اخلاق اداری "     

  طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، در نظر است دوره آموزشی با عنوان اخلاق اداری"  ویژه پرسنل محترم اداری ومالی در تاریخ 27/09/97 برگزار گردد. لذا همکارن  محترم مي توانند جهت ثبت نام از تاریخ 13/09/97به سامانه پيام اداره آموزش و توسعه کارکنان به آدرس  http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_Login.aspx  مراجعه نمايند.  

 97/09/13

 ثبت نام در دوره همايش هاي خانواده سالم و موفق: 

   مقرر است دوره آموزشی خانواده سالم و موفق با موضوع (کنترل هیجانات)   ويژه پرسنل محترم  رسمي ، آزمايشي ، پيماني وقراردادي(مشهد و طرقبه شانديز )در تالار رازی با همکاري دفتر محترم نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري برگزار گردد. لذا متقاضيان محترم مي توانند از ساعت 12 روز سه شنبه 13 آذرماه جهت ثبت نام به سامانه پيام به آدرس   http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_Login.aspx لیست دوره های عمومی مراجعه نمايند. 

 97/09/12

 ثبت نام در دوره همايش هاي خانواده سالم و موفق

   مقرر است دوره آموزشی خانواده سالم و موفق با موضوع (مدیریت معنوی کودکان با محوریت و محتوای دینی(شیوه های گرایش به نماز)   ويژه پرسنل محترم  رسمي ، آزمايشي ، پيماني وقراردادي(مشهد و طرقبه شانديز )در تالار رازی با همکاري دفتر محترم نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري برگزار گردد. لذا متقاضيان محترم مي توانند از ساعت 12 روز سه شنبه 13 آذرماه جهت ثبت نام به سامانه پيام به آدرس   http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_Login.aspx لیست دوره های عمومی مراجعه نمايند. 

 97/09/12

ثبت نام در دوره ی نقش انتظامات در تکریم ارباب رجوع 

 مقرر است  دوره ی آموزشي" نقش انتظامات در تکریم ارباب رجوع  " ویژه پرسنل حفاظت فیزیکی ونگهبان برگزار گردد، لذا همکارانی که دوره مذکور را نیازسنجی نموده اند، مي توانند از ساعت 9روز شنبه 10 آذرماه جهت ثبت نام در یکی از دوره ها با هماهنگی روسا ومدیران محترم واحد مربوطه به سامانه پيام آموزش کارکنان  به آدرس  http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_login.aspx  مراجعه نمايند.  

 97/09/10

 ثبت نام در دوره ی  آموزشي" آشنایی با اسناد خزانه اسلامی"

با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته، مقرر است، دوره آموزشي " آشنایی با اسناد خزانه اسلامی " ویژه پرسنل محترم امور مالی دانشگاه برگزار گردد، لذا همکارانی که دوره  مذکور را نیازسنجی نموده اند، مي توانند از روز  دوشنبه مورخ 05/09/97 جهت ثبت نام با هماهنگی روسا ومدیران محترم واحد مربوطه به سامانه پيام آموزش کارکنان  به آدرس http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_login.aspx   ليست دوره هاي مشترک اداري مراجعه نمايند  . 

 97/09/05

 اطلاعيه ثبت نام در دوره   " پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع"     :

 طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، در نظر است دوره های آموزشی با عنوان پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع" و حفاظت از مکاتبات و نامه های اداری" ویژه پرسنل محترم کارشناس امور اداری و متصدی اموردفتری که دوره رانیازسنجی نموده اند برگزار گردد. لذا همکارن  محترم مي توانند جهت ثبت نام به سامانه پيام اداره آموزش و توسعه کارکنان به آدرس  http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_Login.aspx  مراجعه نمايند. 

 97/09/01

ثبت نام در دوره ی تدوین برنامه عملیاتی سازمانی

مقرر است  دوره ی آموزشي" تدوین برنامه عملیاتی سازمانی" ویژه مشهد-درگز-طرقبه وشاندیز-قوچان-چناران-سرخس-فریمان وکلات برگزار گردد، لذا همکارانی که دوره مذکور را نیازسنجی نموده اند، مي توانند  از ساعت 8 روز سه شنبه 29 آبان ماه جهت ثبت نام به سامانه پيام به آدرس  http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_login.aspx   لینک دوره های مشترک اداری مراجعه نمايند. 

 97/08/28

 برگزاري دوره آمادگی جسمانی ويژه خانمها و آقایان (سرخس)

 طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته در نظر است دوره آموزش عمومي "آمادگی جسمانی " ويژه خانمها و آقایان در شهرستان سرخس برگزار گردد . لذا همکاران محترم مي توانند  از ساعت 8 روز سه شنبه 29 آبان ماه نسبت به ثبت نام در دوره از طريق سامانه پيام  به آدرس http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_login.aspx لينک دوره هاي عمومي اقدام نمايند .  

 97/08/28

ثبت نام در دوره ی آموزشی تخصصي قرائت قرآن کريم (مقدماتي1) 

مقرر است دوره آموزشی عمومي "قرائت قرآن کريم (مقدماتي1) "(خانمها ) ویژه همکاران رسمی ،پیمانی ،آزمایشی ، قراردادی توسط مديريت فرهنگي دانشگاه برگزار گردد . لذا همکاران محترم مي توانند  از ساعت 12 روز یکشنبه 27 آبان ماه نسبت به ثبت نام در دوره از طريق سامانه پيام  به آدرس http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_login.aspx لينک دوره هاي عمومي اقدام نمايند . 

 27/08/97

 ثبت نام در دوره ی رفتارهای مخرب شغلی 

 مقرر است  دوره ی آموزشي" رفتارهای مخرب شغلی  " ویژه پرسنل حفاظت فیزیکی ونگهبان برگزار گردد، لذا همکارانی که دوره مذکور را نیازسنجی نموده اند، مي توانند از ساعت 8 روز یکشنبه 27 آبانماه جهت ثبت نام در یکی از دوره ها با هماهنگی روسا ومدیران محترم واحد مربوطه به سامانه پيام آموزش کارکنان  به آدرس  http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_login.aspx  مراجعه نمايند.  

 97/08/26

اعلام نتایج آزمون توجیهی بدوخدمت

 به اطلاع همکاران محترم شرکت کننده در آزمون توجیهی بدو خدمت می رساند که نتایج آزمون مذکور از ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 15/08/97 اعلام خواهد شد .همکاران محترم می توانند با مراجعه به سامانه دوره توجیهی بدوخدمت به آدرس http://emp.mums.ac.ir/Amozesh/Register/Index.aspx  از  نتایج آزمون مطلع شده و در صورت کسب حد نصاب نمره قبولی (60%) نسبت به تکمیل فرم گزارش شناخت خود (به صورت الکترونیکی ) اقدام نمایند.

 نکته : عدم تکمیل فرم گزارش شناخت به منزله عدم اعتبار نمره قبولی و لغو قبولیست و مستلزم شرکت مجدد در آزمون می باشد.

 97/08/14

ثبت نام در دوره ی  آموزشی (ویژه حسابدار و کارشناس امور مالی):

پیرو اطلاع رسانی قبلی (7/8/97) در خصوص ثبت نام در دوره ي آموزشي نحوه محاسبه بهاي تمام شده خدمات بهداشتي درماني بر مبناي روش ABCبه اطلاع می رساند، با توجه به هماهنگی ها و اصلاحات صورت گرفته، در نظر است دوره مذکور در قالب دو دوره مختلف و در دو روز برگزار گردد. لذا همکاران محترم می بایست با مراجعه به سامانه پیام به آدرس http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_login.aspx  لینک دوره های مشترک اداری،نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی قبلی خود و ثبت نام در یکی از دوره های اعلام شده با هماهنگی روسا و مدیران محترم واحد مربوطه اقدام نمایند.  

مستدعی است به جهت تکریم ارباب رجوع و عدم اخلال در روند کاری، از ثبت نام تمامی همکاران واحد ها در یک دوره جلوگیری بعمل آید.

 97/08/13

 قابل توجه همکاران محترم ثبت نام کننده در دوره صحیفه سجادیه:

  یا توجه به درخواست هایی مکرر همکاران دوره  آموزشي، " فرازهایی از صحیفه سجادیه (1و2) با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری تا تاریخ 97/08/03 تمدید خواهد شد.

  لازم به ذکر است همکارانی که بعد از تاریخ اعلام شده آزمون دهند به هیچ عنوان مورد قبول واقع نخواهد شد. 

 97/07/28

قابل توجه همکاران محترم ثبت نام کننده در دوره توجیهی بدو خدمت

 همکارانی  که در دوره توجیهی بدوخدمت کارکنان ثبت نام نموده اند می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از روز سه شنبه مورخ 24/07/97ساعت 12 به آدرس http://emp.mums.ac.ir/Amozesh/Register/Index.aspx  مراجعه نمایند.

توجه ::به همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون و کارت شناسایی معتبر جهت ورود به آزمون الزامی می باشد.

 آزمون مذکور راس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 27/07/97 بطور همزمان در حوزه های امتحانی مشهد – خواف-رشتخوار-تایباد-باخرز-کاشمر-بردسکن-قوچان-درگز-سرخس برگزار خواهدشد . 

 97/07/24

 قابل توجه همکاران محترم ثبت نام کننده در دوره صحیفه سجادیه:

 دوره  آموزشي، " فرازهایی از صحیفه سجادیه (1و2)"  با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری به صورت محتواسازی  برگزار  می گردد، این دوره ویژه همکاران محترم رسمی -پیمانی -آزمایشی - قراردادی می باشد. در صورت شرکت سایر همکاران در دوره امتیاز آموزشی محسوب نخواهد شد.

 لازم به ذکر است همکاران محترم  جهت آزمون می بایست از تاریخ 21/7/97 تا 28/7/97 به سایت http://nahad.mums.ac.ir (قسمت پیوندها لینک مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان) مراجعه نمایند.لازم به ذکر است که همکاران نیازی به دریافت گواهینامه ندارند و نمرات در سامانه ثبت خواهد شد .

 همکارانی که در سامانه پیام ثبت نام نکرده اند در صورت شرکت در دوره به هیچ وجه امتیازی به آنها تعلق نخواهد گرفت. 

 97/07/19

ثبت نام در دوره ی ارگونومی محیط کار ( ویژه مسئول دفتر و متصدی امور دفتری)

مقرر است  دوره ی آموزشي" ارگونومی محیط کار" ویژه پرسنل مسئول دفتر  و متصدی دفتری با همکاری مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی قائم (عج) برگزار گردد، لذا همکارانی که دوره مذکور را نیازسنجی نموده اند، مي توانند  از ساعت 10 روز سه شنبه 17 مهرماه جهت ثبت نام در یکی از دوره ها به سامانه پيام آموزش کارکنان  به آدرس  http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_login.aspx  مراجعه نمايند.

 97/07/16

برگزاري دوره آمادگی جسمانی ويژه خانمها و آقایان ( مشهد و طرقبه شاندیز )

طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته در نظر است دوره آموزش عمومي آمادگی جسمانی ويژه خانمها و آقایان در مشهد برگزار گردد . لذا همکاران محترم مي توانند  از ساعت 10 روز سه شنبه 17 مهرماه نسبت به ثبت نام در دوره از طريق سامانه پيام  به آدرس http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_login.aspx لينک دوره هاي عمومي اقدام نمايند . 

 97/07/16

آرشیو خبر

 

 

ضوابط آموزشی  

بخشنامه عدم برگزاری دوره های آموزشی بدون مجوز سال 1397

بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان سال 1397

بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان سال 1396

بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان سال 1395

بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان سال 1394

بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان سال 1393

بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان سال 1391

بخشنامه  برگزاری  دوره عمومی شنا و آمادگی جسمانی در شهرستانها

بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص مجوز برگزاری دوره های آموزشی

بخشنامه نحوه استرداد هزینه دوره های آموزشی در موسسات طرف قرارداد

 دستورالعمل اجرایی نیازسنجی و طراحی دور ه های آموزشی سال 97

 دستورالعمل اجرایی  نحوه برگزاری دوره های غیرحضوری 

دستورالعمل اجرایی نیازسنجی و طراحی دوره های آموزشی سال 96

دستورالعمل اجرایی نیازسنجی و طراحی دوره های آموزشی سال 95

دستورالعمل اجرایی نیازسنجی و طراحی دوره های آموزشی سال 94

دستورالعمل اجرایی نیازسنجی و طراحی دوره های آموزشی 93

آئین نامه جدید نظام آموزش کارکنان

ضوابط اجرایی نظام آموزش کارکنان

ضوابط اجرایی وب سایت آموزش

شرایط شرکت در دوره های بهبود مدیریت

ضوابط برگزاری دوره های غیرحضوری مجازی

ضوابط پرداخت حق التدریس مدرسان و طراحی دوره های آموزشی سال 1393

ضوابط اجرایی نیازسنجی آموزشی سال 1392

شماره مجوزهای دوره های آموزشی دانشگاه

فوق العاده ماموریت روزانه کارکنان

 

 

اسلایدها و کلیپ آموزشی

فایلهای تصویری

فایلهای صوتی

منابع دوره های آموزشی 

 

    

 

رابطین آموزش

رابطین آموزش

 

ارتباط با ما

 اعضاء گروه

شرح وظایف

 

موسسات طرف قرارداد

هیچگونه موسسه و شرکت آموزشی در حال حاضر طرف قرارداد با دانشگاه نمی باشد. 

 

 

 

 

بازديدكنندگان

امروز: 4073
ديروز:6616
اين هفته: 10689
هفته‌ي گذشته: 44129
اين ماه: 61896
ماه گذشته: 55969
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1