اداره تامين و توزيع نيروي انساني

 

معرفی همکاران

نام واحد نام و نام خانوادگی سمت

پست الکترونیک

تلفن مستقیم

تلفن داخلی


تامین و توزیع نیروی انسانی


فرشید قیاسی رئیس اداره تامین و توزیع نیروی انسانی ghiassif1[at]mums.ac.ir 38796220 9300
  جواد پیرزاده کارشناس اداره تامین و توزیع نیروی انسانی pirzadehj5[at]mums.ac.ir 38049572  
طرح و لایحه لیلا جمالی سرپرست واحد طرح و لایحه

Jamalil1[at]mums.ac.ir 

 
38049292 9292  
فاطمه حکیم کارشناس طرح و لایحه
hakimf2[at] mums.ac.ir
 
زهزه قلیان اول کارشناس طرح و لایحه gholiyanaz1[at] mums.ac.ir   
سولماز فردخالقی کارشناس طرح و لایحه fardkhaleghis3[at] mums.ac.ir
استخدام ابوالفضل منصوری کیا
کارشناس مسئول استخدام mansoourikia1[at]mums.ac.ir
38798063 9290
سعیده احمدنژاد کارشناس استخدام ahmadnezhads1[at]mums.ac.ir  
شهرام فرداد کارشناس استخدام fardadsh1 [at] mums.ac.ir 
فهیمه هادی کارشناس استخدام hadif2 [at] mums.ac.ir   
نرجس شیبانی کارشناس استخدام sheibanin3 [at] mums.ac.ir 
سمانه زارعی کارشناس استخدام zareism3 [at] mums.ac.ir   
مهسا حبیب زاده کارشناس استخدام habibzadehm3[at] mums.ac.ir   
سحر ازغدی کارشناس استخدام
azghadis 3[at] mums.ac.ir      
 
آزاده وحیدی کارشناس استخدام  
نقل و انتقالات تکتم صمدی کارشناس مسئول نقل و انتقالات samadit1[at]mums.ac.ir   38797254  9285-9286
سکینه حسن پور کارشناس نقل و انتقالات  hasanpours2 [at] mums.ac.ir 
خدیجه احمدیان کارشناس نقل و انتقالات ahmadiankh2[at] mums.ac.ir
 
مریم زارع حسینی کارشناس نقل و انتقالات zarehm1[at] mums.ac.ir    

وظایف وفعالیتها

 

 

 

سامانه ها

   

تماس با ما


سالن شماره 1 مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه

 

نام واحد
شماره اتاق
شماره تلفن
پست الکترونیک
اداره تامین و توزیع نیروی انسانی
220 38796220 ghiassif1[at]mums.ac.ir 
واحد استخدام
214 38798063 ODHRM.EMPLOYMENT[at]mums.ac.ir
واحد طرح و لایحه
213 38798460 ODHRM.tarh [at] mums.ac.ir
واحد نقل و انتقالات
221 38797254 ODHRM.trans [at] mums.ac.ir

 


بازديدكنندگان

امروز: 2964
ديروز:4458
اين هفته: 7422
اين ماه: 7422
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1