اداره ارزشیابی عملکرد کارمندان دانشگاه

ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان

بخشنامه شماره  98/379332 مورخ 1398/08/21 مدیر محترم سرمایه انسانی دانشگاه در خصوص  مراحل ثبت توافقنامه و پایش عملکرد، دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان دانشگاه برای سال 98 به بعد در سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان از تاریخ 1398/08/25 

فایلهای تصویری مشخص شده در نامه فوق      1) نحوه ورود به سامانه جامع        2) نحوه ورود به فرم توافقنامه توسط ارزیابی شونده (مدیران و کارکنان)     3) نحوه تکمیل، بررسی، اعتراض، تایید و نهایی شدن  فرم توافقنامه توسط ارزیابی شونده ( مدیران و کارکنان)     4) نحوه بررسی ابتدایی و نهایی ، تغییر شاخصهای اختصاصی فرم توافقنامه و  تکمیل فرم پایش عملکرد ( نقاط قابل بهبود و قوت) توسط ارزیاب ( مدیران میانی و پایه) 

نامه شماره 98/286410 مورخ 1398/06/27 ریاست محترم دانشگاه در خصوص ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان موسسات تابع آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیر هیات علمی موضوع ماده 69 آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (جدید)
بخشنامه شماره 98/173902 مورخ 1398/04/23در خصوص انجام ارزیابی عملکرد مدیران و  کارکنان دانشگاه در سال 1397
 بخشنامه شماره 97/759434 مورخ 1397/12/19در خصوص انجام مرحله اول ارزیابی عملکرد مدیران و  کارکنان دانشگاه در سال 1397و امور ابتدای دوره سال 1398
 بخشنامه شماره 97/696560 مورخ 1397/11/21در خصوص انجام فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران و  کارکنان دانشگاه  خارج از دوره ارزیابی مربوط 
(( انجام فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنانی که در دوره های ارزیابی به هر دلیلی در موعد مقرر تکمیل ننموده اند. با توجه به اینکه دوره ارزیابی مربوط به اتمام می رسد و همینطور بند نتایج ارزیابی عملکرد دستورالعمل مربوط امکان پذیر نمی باشد))  
                             سال 97      سال96        سال 95     سال 94     سال 93      سال 92     سال 91      سال 90      سال 89


ارزیابی تمدیدقرارداد کارمندان پیمانی

   

بخشنامه شماره97/739942 مورخ 1397/12/11 معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه در خصوص انجام امور مربوط به تکمیل فرآیند ارزیابی ضوابط قرارداد تمدید پیمان مشمولین قرارداد پیمانی و برنامه تحویل لیستها

سال 96         سال 95            سال 94              سال 93                سال 92                 سال 91                سال 90            سال 89

 یاد آوری

به پیامهایی که در برخی فرم های تمدید درج می شود توجه کنید مثل "این فرد سال گذشته حکم کارگزینی ندارد" و یا " اين شخص مامور ورودي ميباشد جهت تاييد واحد مبدا اقدام فرماييد"که باید پیگیری و اصلاح نمایید.

مستخدمینی که بیشتر ازیکسال قرارداد آنها تمدید میشود، مستندات به ترتیب الفبا مرتب شده و به اداره ارسال گردد.

در ردیف های الف (تعداد مراحعينی كه با ذكر نام اعلام نارضايتي نموده اند)  (درصد مراجعينی كه با ذكر نام اعلام رضايت نموده اندT)  و بند   د- خلاقيت ،ابتكار و انجام كارهاي تحقيقاتي كه موجب كاهش هزينه ها ،افزايش بهروري و تسريع در انجام امور مردم مي گردد  نیاز به مستند دارد. از درج نمرات در این آیتم ها خودداری گردد.

افرادی که از سایر دانشگاهها پست داشته و در واحد های تابعه دانشگاه مشهد مامور هستند تمدید قرار داد با مبدا می باشد.

افرادی که از واحد های تابعه دانشگاه مشهد مامور هستن مقصد موظف است پس از تمدید فرد، فرم تمدید فرد را به تایید واحد مبدا رسانده و به اداره ارزشیابی تحویل نماید.

در صورتی که فرم تمدید فردی به علت عدم دقت در درج احکام در سیستم پرسنلی در سامانه تمدید وجود دارد الزامیست نسبت به رفع نقص پیگیری شود  تا  فرم یا اصلاح و یا از سامانه تمدید پیمان دانشگاه حذف گردد.

 

 

سامانه ها

ارزشیابی کارکنان                      تمدید پیمان     

پایش و نظارت

         واحد های تحت پوشش

            خانم هیلدا شفیقی

واحد های تحت پوشش

خانم مریم کاظمی

واحد های تحت پوشش

خانم مرجان یاقوتی

شبكه بهداشت ودرمان قوچان مركز آموزشي - درماني امام رضا(ع) دانشكده علوم پيراپزشكي
شبكه بهداشت ودرمان كاشمر مركزجامع روانپزشكي رازي (ابن سينا ) مركز آموزشي درماني قائم (عج )
بيمارستان شهيد هاشمي نژاد شبكه بهداشت ودرمان درگز شبكه بهداشت ودرمان خواف
بيمارستان شهيد كامياب مركزبهداشت شماره دو شهرستان مشهد معاونت درمان
شبكه بهداشت ودرمان  چناران بيمارستان ام البنين (س ) شبكه بهداشت ودرمان تايباد
مركزبهداشت شماره سه شهرستان مشهد بيمارستان اميد مركزبهداشت شماره يك شهرستان مشهد
شبكه بهداشت درمان بردسكن شبكه بهداشت ودرمان رشتخوار بيمارستان دكترعلي شريعتي
شبكه بهداشت ودرمان سرخس شبكه بهداشت ودرمان  كلات بيمارستان 160 تختخوابي سوانح طالقاني
بيمارستان دكترشيخ معاونت دانشجوئي وفرهنگي مركز بهداشت شماره 5 شهرستان مشهد
شبكه بهداشت ودرمان  فريمان شبكه بهداشت ودرمان خليل آباد معاونت پشتيباني
شبكه بهداشت ودرمان  باخرز بيمارستان علي بن ابيطالب(ع) دانشكده پرستاري و مامائي
معاونت بهداشتي ورئيس مركزبهداشت دانشكده دندانپزشكي بيمارستان منتصريه
دانشكده طب سنتي شبكه بهداشت ودرمان طرقبه وشانديز سازمان مركزي
دانشكده داروسازي مركز بهداشت ثامن شهرستان مشهد مديريت نظارت بر امور دارو ، غذا و آزمايشگاه
بيمارستان كودكان اكبر دانشكده پزشكي معاونت آموزشي
  مركزآموزشي درماني خاتم الانبياء (ص) معاونت پژوهشي
    پژوهشكده بوعلي
    دانشكده بهداشت 

اطلاع رسانی

چک لیست ارزیابی رابطان ارزیابی عملکرد کارمندان دانشگاه

 مراحل اعتراض به ارزشیابی عملکرد کارمندان دانشگاه

 مصوبات کمیته رسیدگی به شکایات ارزشیابی کارکنان دانشگاه 

پاسخگویی

 

 

وظایف و فعالیتها

اداره:
برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، برنامه ها و خط مشی های ابلاغی   
بررسی وآسیب شناسی مستمر به منظور ایجاد فضای مناسب برای فعالیت ها و مأموریتهای محوله
تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم در زمینه کنترل و ارزیابی عملکرد کارمندان، تمدید پیمان، اشعه، تبدیل وضعیت
انجام اقدامات لازم به منظور استقرار سیستم مدیریت و ارزیابی عملکرد کارمندان و توسعه فرهنگ آن
مدیریت، نظارت و راهبری سامانه ها و فرآیندهای یکپارچه کنترل و ارزیابی عملکردکارمندان
کنترل، نظارت، ارزیابی و تحلیل مستمر و ارائه بازخورد آن به مدیران در راستای اصلاح سیاست ها، برنامه ها و ارائه گزارش کارنامه یکساله
همکاری در تهیه و تدوین معیارها و شاخص‎های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد کارکنان
آموزش و توانمندسازی مستمر رابطان و کارشناسان و کارمندان و مدیران با همکاری واحد آموزش
شرکت در کمیته های رسیدگی به شکایات ارزیابی عملکرد کارمندان، حق اشعه و... و پیگیری مصوبات

رابط ارزشيابي:

فردي است كه در بين پرسنل واحد خود به خدمت اشتغال دارد و با آموزش هايي كه در طي سال براي او برگزار مي‌شود ، با دستورالعملهاي اداري و نظام ارزيابي عملكرد بيشتر  آشنا مي‌شود و با انتقال مهارت هاي فراگرفته به ساير پرسنل بخش واحد محل خدمت خوددرامرارزشيابي فردي توانمندوبامديريت عالي خواهد بود.

شركت در جلسات آموزشي كه توسط اداره ارزشيابي دانشگاه برگزار مي‌شود.   

افزايش سطح اطلاعات اداري و مديريتي خود از طريق فعاليتهاي خود آموزي . 

آشنايي كامل با فرم هاي ارزشيابي در سطوح مختلف .
آشنايي مقدماتي با امور مربوط به كارگزيني .
آشنايي با معيارهايي كه هريك از سطوح با آن مورد سنجش قرار مي‌گيرد.
كنترل دفاتر ثبت وقايع حساس واحد مربوطه .
شناسايي ارزشيابي كننده‌هاي واحد و انتقال مهارتهاي ارزشيابي به ارزشيابي كننده ها .
هماهنگ نمودن ارزشيابي كننده ها در سطح واحد از نظر افزايش آگاهي درخصوص چگونگي روندارزشيابي .
مشخص نمودن افرادي كه توسط ارزشيابي كننده ها مورد سنجش قرار مي‌گيرند.
در صورت صلاحديد تشكيل كميته ارزيابي براي واحدهاي سازماني و يا رشته هاي شغلي كه نيازمند به نظر چندين ارزياب دارد (مانند بهورزان ... )
جمع بندي نتايج  و خاتمه امور ارزيابي در پايان سال (حداقل بهمن ماه هر سال) .
هماهنگ نمودن روند ارزشيابي واحد با سياستهاي ابلاغي از سوي  اداره مركزي ارزشيابي دانشگاه .
شناسايي معترضين به نمره ارزشيابي و جمع آوري مستندات مربوطه.
دخالت دادن نتايج ارزشيابي در تصميمات اداري .
برگزاري جلسات درون بخشي و آشنا نمودن پرسنل با آخرين بخشنامه ها ودستورالعمل ها .

 با آرزوی موفقیت و پیروزی برای همه رابطان محترم ارزشیابی .         

معرفی همکاران و ارتباط با ما

آقای محمد جعفری قدسی

سمت:‌ رئیس اداره ارزشیابی عملکرد کارمندان

تحصيلات:‌ 

سابقه خدمت: 16 سال

تلفن : 38760484       داخلی: 9307   

ایمیل:  jafarighm1[at]mums.ac.ir

توضیحات:            

خانم هیلدا شفیقی

 سمت:‌ معاون اداره ارزشیابی عملکرد کارمندان

تحصيلات:‌ کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

سابقه خدمت: 27 سال

تلفن : 38760484       داخلی: 9306

ایمیل:  m1[at]mums.ac.ir

   توضیحات:        


خانم مرجان یاقوتی

سمت:‌ کارشناس اداره ارزشیابی عملکرد کارمندان

تحصيلات:‌ کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی اسلامی

سابقه خدمت: 11 سال

تلفن : 38760484   داخلی:9323

ایمیل:  m1[at]mums.ac.ir

توضیحات: 

خانم مریم کاظمی

سمت:‌ کارشناس اداره ارزشیابی عملکرد کارمندان

تحصيلات:‌ کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

(گرایش منابع انسانی)

سابقه خدمت: 13 سال

تلفن : 38760484   داخلی: 9306

ایمیل:  m1[at]mums.ac.ir

توضیحات:

   

 

           

 

                                                              

 

بازديدكنندگان

امروز: 1114
ديروز:4990
اين هفته: 25611
هفته‌ي گذشته: 26528
اين ماه: 79517
ماه گذشته: 80527
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1