گروه برنامه ریزی نیروی انسانی


 

 

 گروه برنامه ریزی نیروی انسانی در سال 1387، با هدف برآورد و پیش بینی نیازهای واقعی نيروي انساني با توجه به شاخص های موجود و موردتایید وزارت متبوع در حوزه مدیریت سرمایه انسانی ایجاد گردید. در سال 92 بمنظور افزایش اثربخشی و رعایت عدالت در توزیع عادلانه نیروی انسانی موردنیاز واحدها سامانه برنامه‌ريزي نيروي انساني راه‌اندازي شد. هر واحد بصورت ماهانه (از 20 لغايت 25 هر ماه) درخواست نيروي انساني مورد نياز خود را  در سامانه ثبت و سپس پس از تأييد مدير واحد به گروه برنامه‌ريزي ارجاع می دهد و پس از بررسی درخواست ها در گروه برنامه ریزی در صورت تایید کمبود نیرو ، درخواست مربوطه با اعلام تعداد نیروی موردنیاز واقعی جهت تامین و بکارگیری نیرو به اداره تأمين و توزيع نيروي انساني ارجاع و از آن طريق نيروي مورد نياز به واحد معرفي مي‌شود. این فرایند از سال 97 از طریق سامانه کشوری رشد و بصورت فصلی (از یکم لغايت پنجم آخرین ماه هر فصل) آماده ارائه خدمت می باشد.

وظایف گروه

  • 1- برنامه­ ریزی نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد براساس اهداف،طرح­ها و سیاست­های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • 2 - بررسی و عارضه یابی وضعیت نظام منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و شناسايي مشكلات و تنگناها و ارائه پيشنهادها، راهكارها و توصيه‌هاي علمي و عملي در جهت رفع يا تقليل آنها
  • 3 - الگوبرداری از تجربیات سایر شرکتها، سازمانها و نهاد هاي داخلی و خارجی در حوزه برنامه ریزی منابع انسانی و انعکاس آن به مسئولین مربوطه 
  • 4 - تجزيه و تحليل و بررسي روند تغییرات تعداد کارکنان شاغل شامل بازخريدي، انفصال‌، ماموريت،‌ انتقال و فوت و تهيه گزارشات مربوطه
  • 5 - تهيه آمار و گزارشات تحليلي و مقايسه اي از عملکرد واحد به صورت ادواری(ماهيانه، فصلي و ساليانه) و ارائه به مسئولین مافوق
  • 6 - همكاري بین بخشی با سایر واحدهای مدیریت سرمایه انسانی در امر تهیه و تدوین برنامه و طرحهای راهبردی در جهت توانمند سازی منابع انسانی

 

فرآیندها

 

 

 

گامهای برنامه ریزی نیروی انسانی

 

کارشناسان گروه

 

  

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت سازمان

شماره تماس

پست الکترونیک

محمدحنیف اسدی خانوکی

رئیس گروه برنامه ریزی نیروی انسانی

38763919

 asadimh2[at]mums.ac.ir

فاطمه فتحی

کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی

38763913

 fathif3[at]mums.ac.ir

فاطمه رضایی شریف

کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی

38049279

 rezaeisf3[at]mums.ac.ir


اطلاع رسانی

 کارگزين محترم (ثبت کليه اعلام نيازهاي در سامانه برنامه ريزي)

با توجه به راه اندازي سامانه برنامه ريزي منابع انساني کشوری از شهریورماه 1397 خواهشمند است کليه درخواستهاي مربوط به نيروي انساني اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و ... در بازه زماني یکم لغايت پنجم آخرین ماه هر فصل از طريق سامانه مذکور انجام پذيرد. بديهي است به درخواستهاي کتبي و خارج از سامانه مزبور هيچ ترتيب اثري داده نخواهد شد.

 

سامانه

پایش و نظارت

                                                                                                                         

بازديدكنندگان

امروز: 1049
ديروز:4990
اين هفته: 25546
هفته‌ي گذشته: 26528
اين ماه: 79452
ماه گذشته: 80527
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1