برگزاری آخرین جلسه شورای ادارات مدیریت توسعه در سال 94 و تقدیر از بازنشستگان مدیریت توسعه

  آخرین جلسه شورای ادارات مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی در سال 94 برگزار شد و طی آن امور جاری و فرآیند های کاری حوزه مدیریت توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت     ضمن اینکه در پایان جلسه مراسم تقدیر از همکاران بازنشسته، آقای هدایت زاده که در اداره بازنشستگی و خانم فرخانی که در اداره حقوق و دستمزد شاغل بودند در حضور همکاران ستادی و محیطی دانشگاه برگزار و از خدمات آنان تجلیل بعمل آمد.