فرآيندهاي بازنشستگي


 

     

صدور حكم برقراري بازنشستگي

01-10123

 

محاسبه كسورات پرداخت سهم كارمند و كارفرما براي مشاغل سخت و زيان آور

04-10123

 

محاسبه كسورات پرداخت سهم كارمند و كارفرما براي جانبازان

05-10123

 

اصلاحيه احكام (اشعه، افزايش سنواتي و . . . )

06-10123

 

صدور حكم برقراري وظيفه وراث

07-10123

 

صدور حكم برقراري موظفين مشمول ماده 10

08-10123

 

احتساب سنوات غير رسمي هئيت علمي

09-10123

 

مجوز برقراري احكام مديريتي از سازمان

10-10123

 

برقراري كمك هزينه عائله مندي و اولاد

11-10123

 

 استرداد كسور بازنشستگي

12-10123

 

  قطع حقوق بازنشستگي

13-10123

 

قطع حقوق وظيفه

14-10123

 

قطع كمك هزينه عائله مندي و  اولاد

15-10123

 

صدور نامه هاي معرفي

16-10123

 

كمك هزينه ازدواج

17-10123

 

كمك هزينه فوت

18-10123

 

صدور نامه معرفي دفترچه بيمه و تمديد آن

19-10123

 

كارت منزلت

21-10123

بازديدكنندگان

امروز: 43
اين هفته: 43
هفته‌ي گذشته: 10598
اين ماه: 61781
ماه گذشته: 99356
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1