فرآيند هاي آموزش


 

نيازسنجي شغلي و  طراحي دوره آموزشي

01-10131

 

نياز سنجي شاغل و  طراحي دوره آموزشي

02-10131

 

برنامه ريزي كلان آموزشي

03-10131

 

اجراي دوره آموزشي حضوري

04-10131

 

اجراي دوره آموزشي مجازي

05-10131

 

اجراي دوره آموزشي غير حضوري
 
 

06-10131

 

ارزشيابي دوره

07-10131

 

بازديدكنندگان

امروز: 5587
ديروز:5510
اين هفته: 22654
هفته‌ي گذشته: 22546
اين ماه: 45200
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1