فرآيند هاي طبقه بندي مشاغل


 

 

 

انتصابات/ تغيير عنوان

01-10133

درج مدرك تحصيلي

02-10133

سنوات ارفاقي

03-10133

احتساب تجربه

04-10133

 

ارتقاء رتبه

05-10133

 

برقراري مزاياي ايثارگري
 
 

06-10133

 

ارتقا گروه تخصصي

07-10133

ارتقا گروه عادي

08-10133

ارتقا طبقه

09-10133

بازديدكنندگان

امروز: 49
اين هفته: 49
هفته‌ي گذشته: 10598
اين ماه: 61787
ماه گذشته: 99356
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1