منوي اصلي
بازديدكنندگان
امروز: 2811
ديروز:3954
اين هفته: 9628
اين ماه: 9628
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

news

(96/6/1)- خبر فوری در خصوص الحاق گروه طبقه بندی مشاغل به مدیریت تحول و نوسازی اداری: به اطلاع همکاران گرامی می رساند: با توجه به بخشنامه شماره 96/361624 مورخ 96/6/1 معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، از تاریخ 96/6/1 تمامی وظایف سازمانی و فعالیتهای گروه های طبقه بندی مشاغل و تشکیلات، از طریق مدیریت نوسازی و تحول اداری انجام خواهد پذیرفت. همچنین بر اساس مفاد این بخشنامه، عنوان مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی به مدیریت سرمایه انسانی و همچنین عنوان مدیریت تحول و نوسازی اداری به مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری تغییر یافته و واحدهای تابعه ملزم به استفاده از عناوین جدید در مکاتبات مربوطه می باشند.


 (96/1/30)- اعلام زمانبندی برگزاری کمیته های فرعی طبقه بندی مشاغل-شش ماه اول سال 96: بر اساس نامه شماره 96/92387 مورخ 96/1/29 مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه، جدول زمانبندی برگزاری کمیته های فرعی طبقه بندی مشاغل در شش ماه اول سال 96، جهت بررسی امکان ارتقاء طبقه شغلی پرسنل حائز شرایط، به واحدهای تابعه دانشگاه ابلاغ گردید. شایان ذکر است برابر نامه مذکور، بررسی مدارک و مستندات ارسالی صرفاً در تاریخ های تعیین شده امکانپذیر بوده و در صورت عدم ارسال به موقع صورتجلسات، مراتب در کمیته های شش ماه دوم سال 96 قابل بررسی خواهد بود.


(95/12/11)-  ابلاغ صورتجلسات کمیته های فرعی طبقه بندی مشاغل و ارتقاء رتبه: به اطلاع همکاران گرامی می رساند: با توجه به پیگیری های مستمر کارشناسان این گروه، تمامی صورتجلسات ارتقاء طبقه استحقاقی مربوط به کمیته های فرعی طبقه بندی مشاغل دانشگاه در شش ماه دوم سال 95 انجام و به واحدهای مربوطه ابلاغ گردید. همچنین صورتجلسات مشمولان ارتقاء رتبه که در بازه زمانی تعیین شده نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نموده بودند نیز به واحد های محل خدمت ابلاغ و درخواست ارتقاء رتبه سایر همکاران نیز بر اساس برنامه ریزی صورت پذیرفته در حال پیگیری است.


 (95/10/18)- اطلاعیه مهم در خصوص زمان راه اندازی مجدد سامانه ارتقاء رتبه پایه و ارشد: پیرو اطلاعیه مورخ 95/10/5  مبنی بر غیر فعال بودن سامانه ارتقاء رتبه پایه و ارشد بدلیل لزوم ایجاد تغییراتی در ساختار سامانه، ضمن پوزش از همکاران گرامی به اطلاع می رساند: سامانه مذکور از تاریخ 95/11/1 قابل استفاده می باشد.


 (95/10/5)- اطلاعیه مهم در خصوص سامانه ارتقاء رتبه پایه و ارشد: به اطلاع همکاران گرامی می رساند: با توجه به لزوم ایجاد اصلاحاتی در سامانه ارتقاء رتبه پایه و ارشد جهت تسریع و تسهیل در انجام فرایند مربوطه، سامانه مذکور از تاریخ 95/10/4 الی 95/10/15 غیر فعال می باشد. ضمن پوزش از توقف فعالیت سامانه در این مدت، خواهشمند است در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در اینن  زمینه، با همکاران واحد کارگزینی محل خدمت خود تماس حاصل فرمائید.


 (95/9/22)- قابل توجه همکاران محترم واحدهای کارگزینی: به اطلاع همکاران گرامی شاغل در واحدهای کارگزینی می رساند:  با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره 95/576915 مورخ 95/9/22 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در خصوص شرایط و مشاغل جدید مشمول بازنشستگی بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان آور ، جهت ارسال مدارک مربوطه، تکمیل فرم جدید اطلاعات شغلی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور الزامی است. فرم جدید علاوه بر ابلاغ از طریق بخشنامه مذکور، در قسمت فرمها و بخشنامه های سایت  این گروه نیز بارگذاری گردیده است.


 (95/9/22)- ابلاغ بخشنامه بازنشستگی کارمندان مشمول مشاغل سخت و زیان آوربه اطلاع همکاران گرامی می رساند: بخشنامه شماره 95/576915 مورخ 95/9/22 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در خصوص تصویب نامه شماره 101414/ت 1231 ه هیات وزیران در مورد شرایط و مشاغل جدید مشمول بازنشستگی بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان آور به واحدهای دانشگاه ابلاغ گردید. بر اساس این بخشنامه برخی مشاغل دیگر بعنوان مشاغل سخت و زیان آور به مشاغل قبلی اضافه گردیده است. شایان ذکر است فایل راهنما در مورد پستهای مشمول و فرایند اجرایی مربوطه(کلیک نمایید) در قسمت فایلهای آموزشی سایت این گروه نیز بارگذاری گردیده است.


(95/8/10)- اطلاعیه مهم در خصوص فرمها و صورتجلسات گروه طبقه بندی مشاغلبه اطلاع همکاران گرامی می رساند: با توجه به فوت نابهنگام آقای دکتر محمد نادری مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه و عضو کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و با عنایت به انتصاب آقای علی اسکندری به سمت سرپرست مدیریت مذکور، فرمها و صورتجلسات مربوط به فرانیدهای گروه که پس از تکمیل نیازمند تائید توسط اعضاء کمیته اجرائی است، به روز رسانی  و در سایت گروه بارگذاری گردیده است. لذا همکاران محترم کارگزینی واحدهای تابعه دانشگاه می توانند با مراجعه با سایت گروه، نسبت به دریافت صورتجلسات مورد نیاز اقدام نمایند.


(95/8/10)- اطلاعیه بسیار مهم در خصوص مدارک صادره توسط سازمان مدیریت صنعتیبه اطلاع همکاران گرامی می رساند: برابر بخشنامه شماره 39895 مورخ 95/8/4 رئیس هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی، مبنی بر منع فعالیتهای آموزشی مقطع دار آموزش عالی سازمان مدیریت صنعتی، مدارک صادره توسط سازمان مذکور بعنوان مقطع تحصیلی قابل قبول نبوده و هیچگونه ارزش استخدامی برای آن پیش بینی نگردیده است. بدیهی است در صورت ارائه مدارک تحصیلی سازمان مورد اشاره توسط کارکنان دانشگاه، اقدامی در مورد استفاده از آن میسر نیست.


(95/8/3)- اعلام برنامه زمانبندی برگزاری کمیته های فرعی طبقه بندی مشاغل- شش ماه دوم سال 95 در راستای اجرای ماده 52 آیین نامه تشکیلاتی، طبقه‌بندی مشاغل و آموزش دانشگاه‌‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشورر، بر اساس بخشنامه شماره 95/483048 مورخ 95/8/3 مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه، جدول زمانبندی برگزاری کمیته های فرعی طبقه بندی مشاغل در شش ماه دوم سال 95 به واحد ها ابلاغ گردید. بر اساس این بخشنامه، بررسی امکان ارتقاء طبقه و یا محاسبه تجربه مدت اشتغال کارکنان در بخش خصوصی، صرفاً در تاریخ های اعلام شده میسر بوده و در صورت عدم ارسال به موقع مدارک و مستندات، موارد در کمیته شش ماه اول سال 96 قابل طرح خواهد بود.


 (95/7/15)- ابلاغ بخشنامه امکان تغییر عنوان کارکنان استخدامی(رسمی و پیمانی) مشمول طرح پزشکان و پیراپزشکاندر راستای اجرای بند الف ماده 2 بخشنامه شماره 2055/209/د اداره کل منابع انسانی وزارت متبوع، بخشنامه شماره 95/450752 مورخ 95/7/14 مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه، مبنی بر امکان پذیر بودن تغییر عنوان نیروهای استخدامی(رسمی و پیمانی) مشمول طرح پزشکان و پیراپزشکان، به واحدهای تابعه دانشگاه ابلاغ گردید. برابر مفاد این بخشنامه، نیروهای رسمی و پیمانی شاغل در دانشگاه که در حین خدمت موفق به اخذ مدرک تحصیلی در یکی از رشته های مورد نیاز(اجباری) قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان گردیده و ملزم به گذراندن تعهدات قانونی مربوطه می باشند، در صورت انجام  فرایند مربوطه و برابر ضوابط جاری امکان تغییر عنوان خواهند داشت. 


 95/6/6)- اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام در سامانه جدید ارتقاء رتبه عالی وزارت: به اطلاع همکاران محترم می رساند: بمنظور ثبت نام متقاضیان(مشمولان) ارتقاء رتبه عالی، بارگذاری تائیدیه 20 صفحه مستندات تجربی(که توسط معاونت و یا مدیریت تخصصی  انجام و به واحد ابلاغ می گردد) در سامانه جدید توسط  متقاضی الزامی است. لذا  متقاضیان محترم ارتقاء رتبه عالی می توانند جهت دریافت تائیدیه مذکور(در صورت ابلاغ به واحد)، به کارگزینی محل خدمت خود مراجعه نمایند.


(95/6/4)-  اطلاعیه مهم در خصوص راه اندازی سامانه جدید ارتقاء رتبه خبره و عالی وزارت: با توجه به راه اندازی سامانه مهندسی مشاغل وزارت متبوع، مقرر گردیده ارتقاء کارکنان به رتبه های خبره و عالی صرفاً از طریق سامانه مذکور انجام پذیرد. لذا مشمولان ارتقاء رتبه خبره و عالی، می توانند با مراجعه با سامانه مذکور  به آدرس: http://structure.behdasht.gov.ir/WebGRD/GRD نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند. شایان ذکر است ضوابط اجرائی(سنوات تجربی، آموزش، ارزشیابی)  و مدارک و مستندات لازم جهت ارتقاء رتبه خبره و عالی تغییر نیافته است. ضمنا آدرس سامانه مذکور در وب سایت این گروه و در قسمت سامانه ها نیز قابل دسترسی می باشد.


(95/5/30)- اصلاح و بروز رسانی فرمهای " وضعیت خدمتی ایثارگران" و  "سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور" : با عنایت به لزوم  بروز رسانی فرمها و صورتجلسات مورد استفاده در فرایندهای اداری، فرمهای وضعیت خدمتی ایثارگران و سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور بروز رسانی و طی نامه شماره 95/347845 مورخ 95/5/28 مدیر محترم توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه، به واحدهای تابعه ابلاغ گردید. بدیهی است از تاریخ ابلاغ فرمهای مذکور، بررسی درخواست متقاضیان در موارد مربوطه، صرفاً در صورت تکمیل و ارسالی فرمهای جدید امکانپذیر خواهد بود. شایان ذکر است فرمهای مذکور در وب سایت این گروه( قسمت بخشنامه ها و فرمها) بارگذاری گردیده است. 


(95/5/16)- اصلاح و بروز رسانی صورتجلسات تغییر عنوان و درج مدرک تحصیلی پرسنل: در راستای متمرکز و یکپارچه نمودن اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت فرایندهای مربوط با گروه طبقه بندی مشاغل، صورتجلسات تغییر عنوان و درج مدرک تحصیلی پرسنل بروز رسانی گردید. شایان ذکر است صورتجلسات مذکور پس از وصول مدارک لازم از واحدهای تابعه دانشگاه، توسط کارشناسان گروه طبقه بندی مشاغل تهیه و تنظیم می گردد. 

"جهت مشاهده صورتجلسات کلیک نمایید" 1  2  3


(95/5/7)- اتمام بررسی پرونده های ارتقاء طبقه استحقاقی کمیته های فرعی طبقه بندی مشاغل در شش ماه اول: باتوجه به برنامه ریزی بعمل آمده، تمامی پرونده های مشمولان ارتقاء طبقه استحقاقی در شش ماه اول سال 95 بررسی و جهت صدور احکام به واحدهای مربوطه ابلاغ گردید. ضمن تشکر از همکارای رابطین طبقه بندی مشاغل واحدهای تابعه دانشگاه، در صورت هرگونه سوال و یا ابهام در خصوص صورتجلسات ارسالی، خواهشمند است با همکاران این گروه تماس حاصل نمایید.


 (95/4/22)- اطلاعیه مهم در خصوص تغییر عنوان رشته تحصیلی مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی: با توجه به اطلاعیه شماره 133590 مورخ 95/4/20 مندرج در سایت گروه طبقه بندی مشاغل مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع، عنوان رشته تحصیلی مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی، به  علوم و صنایع غذایی تغییر پیدا نموده است. 


(95/4/22)-  اطلاعیه مهم در خصوص سامانه ارتقاء رتبه خبره و عالی: با عنایت به تصمیم مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع، مبنی بر ایجاد سامانه جدید مهندسی مشاغل و حذف سامانه ارتقاء رتبه خبره و عالی که تا کنون در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استفاده می گردید، به اطلاع می رساند: با توجه به عدم تکمیل بخشهای عمده سامانه جدید و عدم کارایی سامانه با وضعیت فعلی و علی رغم پیگیری مکرر کارشناسان این حوزه جهت رفع موارد موجود، در جال حاضر امکان استفاده از سامانه جدید جهت ارتقاء رتبه خبره و عالی میسر نیست. بدیهی است در صورت رفع نواقص موجود اطلاع رسانی  مطلوب جهت نحوه استفاده از سامانه بعمل خواهد آمد.


(95/4/22)-  برگزاری اولین دوره آموزشی مهارتی، از بسته آموزشی تخصصی طبقه بندی مشاغل: با توجه به درخواستهای مکرر همکاران شاغل در ادارات کارگزینی واحدهای تابعه دانشگاه و با عنایت به بررسی و نیاز سنجی بعمل آمده، اولین دوره آموزشی مهارتی، از بسته آموزشی تخصصی طبقه بندی مشاغل با عنوان "شیوه محاسبه تجربه شغلی کارکنان"بمنظور ارتقاء سطح مهارت رابطین طبقه‌بندی مشاغل، در محل سالن کارشناسان مدیریت توسعه سازمان  و منابع انسانی دانشگاه برگزار گردید. شایان ذکر است دوره آموزشی مذکور، طی چهار هفته و به مدت 15 ساعت در قالب 3 گروه شامل رابطین طبقه بندی مشاغل واحدهای تابعه دانشگاه در مشهد و 2 گروه شامل رابطین طبقه بندی مشاغل شبکه‌های بهداشت و درمان دانشگاه برگزار خواهد شد. 


(95/2/18)-  افزودن قابلیت گزارش گیری در سامانه درج مدرک تحصیلی: به اطلاع همکاران شاغل در ادارات کارگزینی واحدهای تابعه دانشگاه می رساند: با توجه به افزودن قابلیت گزارش گیری در سامانه درج مدرک تحصیلی کارکنان دانشگاه، امکان مشاهده و پیگیری مراحل ثبت درخواست تائیدیه تحصیلی میسر گردید. به این منظور رابطین طبقه بندی مشاغل پس از ورود به سامانه، با درج کد ملی فرد مورد نظر در قسمت مربوطه، امکان آگاهی از روند اداری تائید درخواست را خواهند داشت.


(95/2/7)-  اطلاعیه مهم در خصوص  لغو اعطاء طبقه تشویقی: به اطلاع همکاران گرامی می رساند: برابر نامه شماره 212/72/د مورخ 95/2/1 رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع،اعطاء طبقه تشویقی(موضوع: بند 1 ماده 4 دستورالعمل شماره 200/11942 مورخ 90/5/22 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور) از تاریخ 94/1/1 لغو اعلام گردیده است.

شایان ذکر است لغو اعطاء طبقه تشویقی، به استناد رای شماره 1926-1927 مورخ 1393/12/4 صادره از هیات عمومی دیوات عدالت اداری، مبنی بر ابطال بند 1 ماده 4 دستورالعمل شماره 1194/200 مورخ 1390/5/2 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور صورت پذیرفته است.


(95/2/6)-  اطلاعیه مهم در خصوص  سامانه درج مدرک تحصیلی: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته، به اطلاع همکاران گرامی می رساند:  سامانه درج مدرک تحصیلی، جهت اصلاح و بروز رسانی اطلاعات و افزایش امکانات مورد نیاز از قبیل قابلیت پیگیری ارجاعات، از تاریخ 95/2/6 لغایت 95/2/10  غیر فعال می باشد. لذا خواهشمند است جهت ثبت نام و پیگیری درخواست تائیدیه تحصیلی، از تاریخ 95/2/11 به سامانه مذکور مراجعه نمایید.


(95/1/25)- اعلام تقسیم بندی جدید واحدها در سال 95: با توجه به برنامه ریزی بعمل آمده، تقسیم بندی جدید واحدها در سال 95 انجام گردید. همکاران گرامی جهت آگاهی از کارشناس مربوط به واحد محل خدمت خود می توانند به سایت گروه طبقه بندی مشاغل- قسمت تقسیم بندی واحدها مراجعه نمایند.


 

(95/1/23)- اعلام زمانبندی برگزاری کمیته های فرعی طبقه بندی مشاغل دانشگاه، در شش ماه اول سال 95: به اطلاع همکاران گرامی می رساند: بر اساس نامه شماره 95/31347 مورخ 95/1/23سرپرست محترم مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه، برنامه زمانبندی برگزاری کمیته های فرعی طبقه بندی مشاغل در شش ماه اول سال 95 جهت بررسی امکان ارتقاء طبقه شغلی پرسنل حائز شرایط، به واحدهای تابعه دانشگاه اعلام گردید. شایان ذکر است به استناد نامه فوق الذکر، بررسی مدارک و مستندات ارسالی صرفاً در تاریخ های تعیین شده امکانپذیر بوده و در صورت عدم ارسال به موقع صورتجلسات، مراتب در کمیته های شش ماه دوم سال 95 قابل بررسی خواهد بود. جهت دریافت برنامه زمانبندی کلیک نمایید


(95/1/23)- بخشنامه مهم در خصوص مقطع تحصیلی بهورزان: به اطلاع همکاران گرامی می رساند: به استناد بخشنامه شماره 95/27627 مورخ 95/1/22سرپرست محترم مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه، برابر مفاد بند 1 بخشنامه شماره 2796/212/د مورخ 94/12/24  مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع، تمامی بهورزان شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، در صورتیکه با مدرک تحصیلی مقطع دیپلم استخدام شده باشند، از مزایای مقطع کاردانی برخوردار خواهند بود. شایان ذکر است طی بخشنامه مورد اشاره، ادارات کارگزینی واحدهای تابعه دانشگاه ملزم به شناسایی و ارسال فهرست مشمولین این دستور العمل گردیده اند. جهت دریافت بخشنامه کلیک نمایید


(94/12/24)- اطلاعیه مهم در خصوص طبقه تشویقی: با عنایت به سوالات مکرر همکاران در خصوص اعطاء و یا لغو طبقه تشویقی(موضوع بند 1 ماده 4 دستور العمل شماره 1194/200 مورخ 1390/5/2 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور)، به اطلاع همکاران محترم می رساند: با توجه به اطلاعیه شماره 120228 مورخ 1394/3/4 سایت مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع، به استناد رای شماره 1926-1927 مورخ 1393/12/4 صادره از هیات عمومی دیوات عدالت اداری، مبنی بر ابطال بند 1 ماده 4 دستورالعمل شماره 1194/200 مورخ 1390/5/2 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور، اعطاء طبقه تشویقی به تمامی پرسنل مشمول قانون مورد اشاره از تاریخ 1394/1/1 منتفی اعلام گردیده است.

لیکن با توجه به اهتمام مدیران دانشگاه جهت جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق پرسنل شریف دانشگاه، موضوع طی مکاتبات متعدد از وزارت متبوع استعلام و بدیهی است پس از وصول پاسخ، اقدام مقتضی وفق ضوابط بعمل خواهد آمد. لذا در حال حاضر و تا وصول استعلامات انجام شده، اقدامی جهت اعطاء طبقه تشویقی به مشمولین میسر نمی باشد. جهت مشاهده رای صادره کلیک نمایید:  1، 2، 3 


(94/12/24)- اطلاعیه مهم در خصوص مستندات تجربی رتبه عالی: به اطلاع همکاران محترم متقاضی ارتقاء به رتبه عالی( مشمولین ارتقاء رتبه عالی) می رساند: با عنایت به تغییرات ایجاد شده در سامانه ارتقاء رتبه خبره و عالی وزارت متبوع توسط کارشناسان مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت، 20 صفحه مستندات تجربی صرفاً بصورت یک فایل word  در سامانه قابل بارگذاری می باشد. شایان ذکر است قبل از ایجاد تغییرات مورد اشاره، مستندات بصورت فایل PDF بارگذاری می گردید


(94/11/27)- پایان مهلت ثبت نام در سامانه ارتقاء رتبه خبره و عالی وزارت متبوع: به اطلاع همکاران محترم  می رساند: پیرو اطلاعیه مورخ 94/11/15 این گروه در خصوص بخشنامه شماره 94/628846 مورخ 94/11/14 سرپرست محترم مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه، با توجه به اتمام مهلت ثبت نام در سامانه ارتقاء رتبه خبره و عالی وزارت متبوع، درخواستهایی که پس از تاریخ مذکور ( 94/11/26) در سامانه ثبت گردیده، در سال 95 بررسی، پیگیری  و انجام خواهد شد.


(94/11/15)- بخشنامه فوری و مهم در خصوص ارتقاء رتبه: به اطلاع  همکاران محترم  می رساند: به استناد بخشنامه شماره 94/628846 مورخ 94/11/14 سرپرست محترم مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه، با توجه به اینکه ارتقاء کارکنان به رتبه های خبره و عالی، مستلزم تائید مدارک و مستندات ثبت شده در سامانه ارتقاء رتبه وزارت متبوع و همچنین اصل صورتجلسه مربوطه توسط کارشناسان مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت می باشد، ""بررسی درخواست ارتقاء رتبه خبره و عالی در سال جاری، صرفا در مورد همکارانی که لغایت پایان وقت اداری دوشنبه مورخ 94/11/26 در سامانه ارتقاء رتبه وزارت ثبت نام نمایند امکانپذیر خواهد بود"".  بدیهی است پس از تاریخ مورد اشاره بررسی درخواست ثبت شده امکانپذیر نیست.


(94/10/24)- اطلاعیه مهم در خصوص بازنشستگی پیش از موعد: به اطلاع  همکاران محترم  می رساند، به استناد بخشنامه شماره 94/583798 مورخ 94/10/24 معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، از تاریخ صدور بخشنامه فوق الذکر بررسی و انجام درخواست بازنشستگی پیش از موعدکارکنان بر مبنای قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان امکانپذیر نبوده و واحدها می بایست از مکاتبه در این خصوص خودداری نمایند. جهت دریافت بخشنامه  کلیک نمایید.


(94/10/3)- اطلاعیه مهم در خصوص رشته شغلی تجهیزات پزشکی: به  اطلاع  همکاران محترم  می رساند، با توجه  به طرح طبقه بندی مشاغل عمومی و رسته بهداشتی درمانی ابلاغی از وزارت متبوع، رشته شغلی مهندس تجهیزات پزشکی به رشته شغلی کارشناس  تجهیزات  پزشکی اصلاح و رسته  آن نیز از فنی و مهندسی به  رسته بهداشتی درمانی  تغییر یافته است. شایان ذکر  است این تغییر  رسته و رشته شغلی، صرفاً در خصوص دارندگان  پستهای سازمانی حاوی عنوان کارشناس تجهیزات  پزشکی با مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر تعیین گردیده است. لذا با توجه به اینکه  صورتجلسات  مربوطه  جهت اصلاح رسته و رشته شغلی کارکنان حائز شرایط  مورد اشاره( رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین) جهت صدور حکم  به واحدهای تابعه  دانشگاه ابلاغ گردیده است،خواهشمند است همکاران محترم ادارات کارگزینی واحدها در  صدور احکام جدید، به رسته و رشته شغلی اعلام شده توجه فرمایند. همچنین  در خصوص صدور  احکام نیروهای  مشمول  قانون خدمت پزشکان و  پیراپزشکان نیز  رعایت موارد فوق الذکر( رشته و رسته شغلی) الزامی است.


(94/10/1)- تقسیم بندی جدید واحدهای تابعه دانشگاه و تعیین کارشناس مربوطه:  با توجه به برنامه ریزی بعمل آمده، تقسیم بندی جدید واحدهای تابعه دانشگاه انجام و کارشناس هر واحد تعیین گردید. خواهشمند است همکاران محترم جهت اطلاع از کارشناس مربوط به واحد خود به سایت گروه طبقه بندی مشاغل، قسمت تقسیم بندی واحدها مراجعه و یا این قسمت را کلیلک نمایند.


(94/9/22)- برگزاری کمیته های فرعی طبقه بندی مشاغل در شش ماه دوم سال 94: با عنایت به برنامه ریزی بعمل آمده، جدول  زمانبندی کمیته های فرعی طبقه بندی مشاغل در شش ماه دوم سال 94  به واحدهای تابعه دانشگاه ابلاغ گردید. بدیهی است بررسی  مدارک  و  مستندات ارسالی، صرفاً در تاریخ اعلام شده  امکانپذیر و در صورت عدم ارسال در موعد مقرر، پرونده ها در کمیته شش ماه اول سال 95 بررسی خواهد شد.


(94/9/22)- کاهش تعداد صفحات مستندات رتبه عالی: با توجه به اطلاع رسانی گروه طبقه بندی مشاغل مرکز توسعه مدیریت و  تحول اداری وزات متبوع، جهت  ارتقاء رتبه عالی در صورت احراز سایر شرایط تعیین شده، تهیه  صرفاً 20 صفحه مستندات در چارچوب اعلام شده کفایت و  الزامی به ارائه 100 صفحه مستندات  نمی باشد. شایان  ذکر  است  راهنمای  تهیه  مستندات  مربوطه در سایت گروه، بخش ضوابط اجرایی ارتقاء رتبه موجود است.


دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.