اداره كارگزيني سازمان مرکزی

وظايف و فعاليتها

تهيه احكام استخدام، افزايش ضريب حقوق، ارتقاء طبقه ، انتصاب ، انتصاب ، انتقال و ماموريت آموزشی  ،برقراری و قطع كمك هزينه عائله مندي و اولاد، مرخصي بدون حقوق، احتساب سوابق خدمتی– اخراج – انفصال –مرخصی استعلاجی - برقراری فوق العاده سختي كار- صدور احكام حق اشعه- صدور حكم نوبت كاري- صدور حکم ماموریت اداری- صدور حکم باز نشستگی- تغییر صندوق بازنشستگی- بازخريد مرخصي- درج مدرك تحصيلي

انجام امور پرسنلي راجع به ايثارگران معزز شامل فرزندان شاهد و  جانبازان 25% و بالاي بيست و پنج درصد- حالت اشتغال- كسر ساعت كار

بررسي و تنظيم و آماده سازي پرونده هاي ارتقاء طبقه ورتبه و تبديل وضعيت و تغییر پست  به منظور طرح در كميته تخصصي طبقه بندی مشاغل دانشگاه

تمديد قرارداد كليه كاركنان پيماني( براي مدت يك، دو يا سه سال)  و قرارداد انجام كار معين( براي يك سال) بر اساس ضوابط مربوطه.

اجراي بخشنامه هاي مختلف اعم از اعمال ضرايب ساليانه حقوق براي كليه كاركنان رسمي،‌پيماني، قانون كار و قراردادي.

تهيه گزارش کار کرد از سیستم اطلاعات حضور و غياب و ارسال آن به واحدها

استخراج مانده مرخصي هاي كاركنان

بررسي و كارشناسي پرونده و احتساب سوابق كاركنان جهت سنوات قابل قبول براي بازنشستگي بابت برقراري حقوق بازنشستگي

محاسبه و اعلام پاداش پايان خدمت و مانده مرخصي جهت پرداخت به بازنشستگان.

حذف سهم بازنشستگي كارمند پس از سي سال اشتغال.

صدور ابلاغ برقراری کمک هزینه عائله مندی و اولاد

صدور ابلاغ پرداخت كمك هزينه ازدواج (كارمندان وفرزندانشان)

صدور ابلاغ كمك هزينه فوت افراد تحت تكفل

صدور ابلاغ قطع كمك هزينه عائله مندي و اولاد

صدور مجوز تمام وقتي مديران

صدور مجوز محروميت از مطب

برقراري بيمه تكميلي

ارسال مرخصي زايمان و استعلاجي كاركنان پيماني و تبصره 3 به تامين اجتماعي

معرفي نامه صدور دفترچه بيمه و افزايش عائله

گواهي اشتغال به كار

گواهي اشتغال جهت ارائه به سفارتخانه و دارالترجمه رسمي

كنترل و تكميل ليست كاركرد و حضور و غياب ماهيانه پرسنل

صدور معرفي نامه پرداخت هديه به فرزندان ممتاز كاركنان

فرم ها

فرم صدور اوليه دفترچه بيمه خدمات درماني
فرم افزايش عائله بيمه خدمات درماني
فرم صدور المثني دفترچه بيمه خدمات درماني
فرم مشخصات درخواست کننده گواهی اشتغال جهت ارائه به مبادی خارجی در داخل و خارج از کشور

 

سامانه ها

            
 

 

 

قوانين ومقررات

 

قوانین مربوط به بازنشستگی

قوانین مربوط به حقوق ومزایا

قوانین مربوط به طبقه بندی مشاغل

معرفي همكاران و ارتباط با ما


نام و سمت


تلفن
آقاي سيد امير سالاري - سرپرست اداره كارگزيني سازمان مرکزی دانشگاه 38761023 - داخلی 9317
آقاي محمود پاسبان برگیش - کارگزین سازمان مرکزی دانشگاه 38760386 -  داخلی 9314
آقای مجید حاتمی کیا - کارگزین سازمان مرکزی دانشگاه 38761023 -  داخلی 9324
خانم ندا میرزائی نامقی - کارگزین سازمان مرکزی دانشگاه 38763919 -  داخلی 9316

خانم سمانه الهی - کارگزین سازمان مرکزی دانشگاه

38761023 -  داخلی 9331
خانم بهناز دانائی مقدم - کارگزین سازمان مرکزی دانشگاه 38760386 -  داخلی 9315
خانم فرشته عباس زاده - کارگزین سازمان مرکزی دانشگاه 38760386 -  داخلی 9314
خانم سهیلا سرائی - کارگزین سازمان مرکزی دانشگاه 38761023 

 

بازديدكنندگان

امروز: 5582
ديروز:5510
اين هفته: 22649
هفته‌ي گذشته: 22546
اين ماه: 45195
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1