اداره تامين و توزيع نيروي انساني

 

معرفی همکاران

نام واحد نام و نام خانوادگی سمت

پست الکترونیک

تلفن مستقیم

تلفن داخلی


تامین و توزیع نیروی انسانی


فرشید قیاسی رئیس اداره تامین و توزیع نیروی انسانی ghiassif1[at]mums.ac.ir 38796220 9300
طرح و لایحه لیلا جمالی سرپرست واحد طرح و لایحه

Jamalil1[at]mums.ac.ir 

 
38049292 9292  
نرجس شیبانی کارشناس طرح و لایحه

 
زهزه قلیان اول کارشناس طرح و لایحه gholiyanaz1[at] mums.ac.ir   
پروانه نوریان کارشناس طرح و لایحه  nourianp2[at] mums.ac.ir  
استخدام سعیده احمد نژاد کارشناس مسئول استخدام ahmadnezhads1[at]mums.ac.ir
38798063 9290
شهرام فرداد کارشناس استخدام fardadsh1 [at] mums.ac.ir 
جواد کریمی کارشناس استخدام karimij1 [at] mums.ac.ir
 فاطمه هاشمی کارشناس استخدام 
hashemihf 2 [at] mums.ac.i
شهرزاد شوقی کارشناس استخدام
shoghish1[at]mums.ac.ir
 سپیده ازغدی کارشناس استخدام
azghadis 2[at] mums.ac.ir
سحر ازغدی کارشناس استخدام
azghadis 3[at] mums.ac.ir
 
حسین هژبر کارشناس استخدام
hozhabr 2[at] mums.ac.ir
نقل و انتقالات تکتم صمدی کارشناس مسئول نقل و انتقالات samadit1[at]mums.ac.ir   38797254  9279-9278
سکینه حسن پور کارشناس نقل و انتقالات  hasanpours2 [at] mums.ac.ir 
خدیجه احمدیان کارشناس نقل و انتقالات ahmadiankh2[at] mums.ac.ir
 
مریم زارع حسینی کارشناس نقل و انتقالات zarehm1[at] mums.ac.ir    

وظایف وفعالیتها

 

 

 

سامانه ها

   

تماس با ما


سالن شماره 1 مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه

 

نام واحد
شماره اتاق
شماره تلفن
پست الکترونیک
اداره تامین و توزیع نیروی انسانی
220 38796220 ghiassif1[at]mums.ac.ir 
واحد استخدام
214 38798063 ODHRM.EMPLOYMENT[at]mums.ac.ir
واحد طرح و لایحه
213 38798460 ODHRM.tarh [at] mums.ac.ir
واحد نقل و انتقالات
221 38797254 ODHRM.trans [at] mums.ac.ir

 


بازديدكنندگان

امروز: 39
اين هفته: 39
هفته‌ي گذشته: 10598
اين ماه: 61777
ماه گذشته: 99356
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1